Publisert:

Vandrer for et tryggere nærmiljø

Et trivelig nabolag kommer ikke alltid av seg selv. Det vet også helsesøstrene. I utgave nr. 3 i 2017 trykket derfor fagbladet Tidsskrift for Helsesøstre en artikkel om metoden "Trygghetsvandring".

Utklipp av en artikkel.

Noen ganger må det litt arbeid til for å skape et nærmiljø som føles trygt. Å gjennomføre trygghetsvandringer er en måte å skape det nabolaget du selv ønsker, samtidig som du forebygger skader og ulykker. 

Resten av artikkelen finnes i PDF.