Publisert:

Trygghetsvandring i "Leve Med"

LEVE MED er medlemsbladet til Personskadeforbundet. I blad nr. 7 i 2017 trykket de en tosiders artikkel om Trygghetsvandring.

Utsnitt av en artikkel fra bladet Leve Med. Man ser et foto hvor to personer går på en gangvei med ryggen til oss.

Trygghetsvandring er et medvirkningsverktøy, og det kan brukes som sosial møteplass, brobygger og samlingspunkt velegnet for inkludering og integrering. Alle kan utføre en trygghetsvandring!

Hele artikkelen som PDF.