Publisert:

Intet sentralt skaderegister

Skafor arrangerte Skadedataseminar og der var også bladet Brann & Sikkerhet tilstede. Artikkelen ble en god oppsummering av dagen og pekte på flere viktige temaer. Det som ble trukket frem var at Skadeforebyggende forum vil ha bedre systematikk og bedre systemer for innsamling av skadedata på nasjonalt plan. 

Utsnitt av en artikkel som har stått på trykk i fagbladet Brann & Sikkerhet.

Innhenting av skadedata er viktig for å kunne forebygge ulykker og uønskede hendelser. Og det samles inn mye skadedata her til lands. Likevel finnes det ikke en sentral database for alle disse opplysningene. Mange kommuner opplever også at de registrerer ulykker og uønskede hendelser, og at disse dataene ikke blir brukt til å forebygge.

Hele artikkelen finnes som PDF-fil.

Artikkelen er skrevet av Synnøve Haram i Brannvernforeningen.