Publisert:

Risikorydding i LEVE MED

Når vi vet at over 550 000 mennesker må ha behandling for skader hvert år er det naturlig at medlemsbladet til Personskadeforbundet skriver om vår kampanje Risikorydding.

Barn ute ved kaia

Norge bruker milliarder på unødvendige skader – hvert år! For vi skader oss hele tiden, uansett alder. Ulykker må derfor tas på alvor. Hvert år mister ca. 2000 mennesker livet som følge av ulykker. For den enkelte medfører skader alt fra kortvarig smerte og ubehag til langvarig lidelse og varig mén – og i verste fall tap av liv. Det er ikke kun de skadede som blir rammet når det skjer en ulykke, det er også påkjenning for de pårørende, enten de mister noen eller må legge til rette for pleie og oppfølging.

Hele artikkelen som PDF.

LEVE MED er medlemsbladet til Personskadeforbundet LTN.