Publisert:

"Risikorydding - sammen skal vi forebygge skader" i Brann og Sikkerhet

550 000 personer må ha behandling for skader hvert år – mange av disse skadene er unødvendig og kunne ha vært unngått. Med kampanjen Risikorydding tar vi oksen ved hornene og gjøre noe med det: Sammen skal vi rydde risiko for å spare liv og helse.

Utsnitt av artikkel fra bladet Brann & Sikkerhet

Norge bruker milliarder på unødvendige skader – hvert år! For vi skader oss hele tiden, uansett alder. Ulykker må derfor tas på alvor. Hvert år mister ca. 2000 mennesker livet som følge av ulykker. For den enkelte medfører skader alt fra kortvarig smerte og ubehag til langvarig lidelse og varig mén – og i verste fall tap av liv. Det er ikke kun de skadede som blir rammet når det skjer en ulykke, det er også påkjenning for de pårørende, enten de mister noen eller må legge til rette for pleie og oppfølging.

Hele artikkelen i Brann & Sikkerhet.