Sekretariat

Skafors sekretariat har ansvar for den daglige virksomheten, aktuelle prosjekt og Trygge lokalsamfunn. 

Daglig leder, Eva Jakobson Vaagland, er leder for sekretariatet, fungerer som sekretær for fagrådene og er hovedansvarlig for kontakten med Skafors medlemmer, samarbeidspartnere og internasjonale kontakter.

Sekretariatet er lokalisert i Oslo, og leier kontorer av Finans Norge i Hansteens gate 2.
Daglig leder: Eva Jakobson Vaagland, mobil 93 03 93 12.