Medlemmer og medlemskap

Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon. Vi er åpne for alle aktører som vil bidra i arbeidet med forebygging av ulykker som fører til personskader.

Skafors medlemmer består av frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og private virksomheter. Forumet har ca. 80 medlemmer, så vel som et stort nettverk av samarbeidspartnere.

Medlemskap er ikke åpent for enkeltpersoner, men de er derimot velkomne som ressurspersoner i arbeidet vårt. 


Våre medlemmer 

A
Alvdal kommune
Arbeidstilynet Oslo
Asker kommune
Autoriserte trafikkskolers landsforbund


B
Bergen kommune
Bærum kommune


D
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


E
Eika forsikring


F
Finans Norge
Folkehelseinstituttet 
Fredrikstad kommune
Færder kommune


G
Giftinformasjonen
Gjensidige forsikring

Gloppen kommune
Gol kommune 
Grimstad kommune


H
Halden kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Helite
Helsedirektoratet 
Homestrand kommune
Horten kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune

I
If Skadeforsikring 
Indre Østfold kommune
Innherred brann og redning
Innlandet fylkeskommune 

K
Kinn kommune 
Klepp kommune 
KLP Forsikring 
Knif Trygghet 
Kongsvinger kommune

L
Larvik kommune
Lek og natur
Lekeplassinspektøren AS
Lillehammer kommune 
Luringen kurssenter    
Luster kommune


M
MA - Rusfri Trafikk  


N
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi 
Nasjonalt Støttegruppenettverk 
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)
Nissedal kommune
Nordland fylkeskommune
Nordre Follo kommune  
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Automobil Forbund (NAF)
Norges Livredningsselskap
Norges Røde Kors
Norsk Brannvernforening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk friluftsliv    
Norske kvinners sanitetsforening

O
Ofoten brann IKS
Os kommune, Innlandet
Oslo kommune, bydel Alna
Oslo kommune, bydel Stovner

P
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet (LTN)


R
Rakkestad kommune
Redningsselskapet 
Råde kommune


S
Sandefjord kommune
Sintef
Sparebank 1


T
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tryg forsikring
Trygg Trafikk
Trøndelag fylkeskommune
Tønsberg kommune 


V

Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vågå kommune

Z

Zebop

Å
Årdal kommune

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.