Bli medlem

Som medlem av Skadeforebyggende forum får din kommune / organisasjon tilgang til kunnskap, møteplasser, nettverk, modeller og verktøy som vil bidra til å styrke og utvikle arbeidet for en tryggere hverdag. Dere blir med i et engasjert interessefellesskap og bidrar til å styrke Skafors påvirkningskraft.

 Som medlem får du

 • Nyhetsbrev med oppdatert informasjon
 • Gratis deltagelse på møter, seminar, konferanser, prosjekter og tiltak
 • Tilgang til et kunnskapsnettverk på tvers av tradisjonelle skillelinjer
 • Bedre grunnlag for det egne arbeidet
 • Synliggjøring av egne tiltak og prosjekter som en del av en større helhet
 • Tilgang til sjekklister, brosjyrer og annet materiell
 • Større gjennomslagskraft lokalt
 • Samarbeidsmuligheter med nye partnere
 • Tilgang til internasjonale nettverk

Vi har et eget nettverk for kommunemedlemmer

Flere ganger i året inviterer vi til samlinger for kommuner som er med i nettverket vårt. Der henter vi inn spennende og aktuelle personer til å holde relevante innlegg. I tillegg får kommunene en arena der de kan diskutere utfordringer i arbeidet seg imellom, samtidig som de lærer og blir inspirert av hverandre.

Hvem kan bli medlem?

Kommuner, institusjoner, organisasjoner og private virksomheter kan bli medlemmer av Skadeforebyggende forum. Vi har ikke personlige medlemmer.

Hva koster medlemskap?

Medlemskap koster kr 1.500 pr år. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Inn- og utmeldinger skjer skriftlig. Medlemskontingent sendes normalt ut i august / september hvert år.

Hvordan bli medlem?

Send oss en e-post med følgende opplysninger:

 • Navn på organisasjonen
 • Organisasjonsnummer
 • Postadresse
 • Navn på kontaktperson
 • Stilling
 • E-postadresse
 • Telefonnummer

Strategi 2020 - 2024

Mer kunnskap, mer samarbeid
- færre skader 

Nyhetsbrev

Skadeforebyggende forum sender jevnlig ut nyhetsbrev.

Her kan du melde deg på listen vår.

Bli kjent med Skafor

En kortfattet beskrivelse av organisasjonen og virksomheten.