Møteplass, nettverk, katalysator

Nivåer og nettverk i organisasjonen

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en, ideell medlemsorganisasjon. Vi er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade, et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor og en katalysator for handling. 

Kunnskap og formidling 

Med mer enn 35 års erfaring av praktisk forebyggende arbeid har vi kunnet utvikle en unik kunnskap og et nettverk som omfatter skadeforebyggere fra mange ulike sektorer. Skafor er en anerkjent samfunnsaktør, som kunnskapskilde, kontaktpunkt, bindeledd og brobygger innen skadeforebygging. Vi formidler kunnskap og utvikler tiltak og prosjekter i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi samarbeider med myndigheter, næringsliv, kommuner og organisasjoner over hele landet.

Fem prioriterte innsatsområder

600.000 personer oppsøker lege etter en ulykkesskade hvert år. De fleste ulykker skjer i boligen eller i nærmiljøet. Det er disse skadene vi er mest opptatt av å forebygge. Vi har fem prioriterte innsatsområder og har etablert et fagråd for hvert av disse.

  • Sikkerhet for barn og unge
  • Sikkerhet for eldre
  • Drukningsforebygging
  • Innhenting og bruk av skadedata
  • Lokalt skadeforebyggende arbeid

Det lokale skadeforebyggende arbeidet skjer i hovedsak gjennom Trygge lokalsamfunn (TL), en internasjonal modell og metode som Skafor forvalter og har utviklet og tilpasset norske forhold.

En uavhengig medlemsorganisasjon

Driften finansieres gjennom kontingenter fra medlemmer, samarbeidsavtaler og prosjektstøtte. Skafor har ca. 85 organisasjonsmedlemmer (ikke personlige medlemmer).

 

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org. 

Europeisk samarbeid

Vi er medlem av den europeiske organisasjonen EuroSafe:

"Working together to reduce the burden of home and leisure accidents in Europe".

Why you should be a member (infografikk, PDF).