Møteplass, nettverk, katalysator

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en uavhengig, ideell medlemsorganisasjon uten kommersielle bindinger eller interesser. Vi er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade, et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor og en katalysator for handling. 

Nivåer og nettverk i organisasjonen

Med mer enn 30 års erfaring av praktisk forebyggende arbeid har vi kunnet utvikle en unik kunnskap og et nettverk som omfatter skadeforebyggere fra mange ulike sektorer. Vi samarbeider med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Kunnskap og formidling 

Skafor er en anerkjent samfunnsaktør, som kunnskapskilde, kontaktpunkt, bindeledd og brobygger innen skadeforebygging. Vi bidrar til kunnskapsutvikling og bevisstgjøring og til aktiv forebygging. Vi formidler kunnskap og utvikler tiltak i samarbeid med andre, informasjonsmateriell og 
prosjekter i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi samarbeider med organisasjoner og kommuner over hele landet.

Fem prioriterte innsatsområder

600.000 personer søker lege etter en ulykkesskade hvert år. De fleste ulykker skjer i boligen eller i nærmiljøet. Det er disse skadene vi er mest opptatt av å forebygge. Vi har fem prioriterte innsatsområder og har etablert et fagråd for hvert av disse.

  • Sikkerhet for barn og unge
  • Sikkerhet for eldre
  • Drukningsforebygging
  • Innhenting og bruk av skadedata
  • Lokalt skadeforebyggende arbeid

Det lokale skadeforebyggende arbeidet skjer i hovedsak gjennom Trygge lokalsamfunn (TL), en internasjonal modell og metode som Skafor forvalter og har utviklet og tilpasset norske forhold.

En uavhengig medlemsorganisasjon

Driften finansieres gjennom kontingenter fra medlemmer, samarbeidsavtaler og prosjektstøtte. Skafor har ca. 85 organisasjonsmedlemmer (ikke personlige medlemmer).

 

Strategi, perspektiv og ambisjoner

I "Strategisk perspektiv" presenterer vi vår ambisjon for perioden 2015 - 2019. Dokumentet trekker opp samfunnsperspektiver med utspring i Skadeforebyggendes forum oppdrag og strategi.  

Bli medlem

Som medlem  bidrar du til et tryggere samfunn. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org.