Nyheter

Vi takker for tilliten!

Eldre- og folkehelseminister, Åse Michaelsen, og adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, signerte i dag ny samarbeidsavtale med felles ambisjoner for forebygging av personskader – og støtte til Skafor.

Folkehelseminister Åse Michelsen og adm direktør i Finans Norge Idar Kreutzer signerer avtale

Velferd, aldring og livskvalitet - temaseminar 2018

Fire interessante forelesere belyste ulike temaer relatert til det å bli eldre. Vi hørte om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse, eldre som ressurs, hvordan skape et mer demensvennlig samfunn og erfaringer fra arbeidet med Danmarks første...

Annette Søby fra Svendbord demensby holder foredrag. Hun står foran en skjerm med tekst fra foredraget sitt.

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nok en gang samlet vi våre kommunekontakter fra Trygge lokalsamfunn i hele landet.  Hovedtema denne gangen var fallforebygging, brann hos utsatte grupper og drukning. Det ble også snakket om stort og smått fra det lokale arbeidet og deltakerne fikk utveksle...

Deltagere på nettverkssamling sitter rundt et bord og ser inn i kamera