Nyheter

Høstens temaseminar

Vi minner om høstens temaseminar: ”Innhenting og bruk av skadedata”, onsdag 9. des. og ”Gode boligløsninger på eldre dager”, torsdag 10. des. Begge seminarene holdes på KS møtesenter Arena, Haakon VII`s gate 9, Oslo. Påmelding innen 1. desember 2015. 

To temaseminar i desember

Skaderegistrering på Oslo legevakt, henvendelser til Giftinformasjonen, avviksregistrering i byggebransjen og Idrettsskader – fra forskning til praksis står på programmet på årets temakonferanse om ”Innhenting og bruk av skadedata”. I vår temaserie om...

Flytende refleks, Aqua kids og lader med varsellyd

Dette var noen av de kreative ideer som ble presentert når Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte Innovation Camp. To dager med kreativ tenking og forebygging av skader og ulykker sto på programmet for studentene på kurset ”International Public Health” den...

Nyhetsbrev

Les om høstens seminar; "Innhenting og bruk av skadedata" og "Gode boliger på eldre dager" samt annen aktuell informasjon. Vi innleder med en oppfordring til å bruke refleks:  Den er til salgs i en butikk nære deg, og sannsynligvis har du opp til flere...

Vi gratulerer Andebu!

Andebu kommune har vært pilot for den nasjonale Trygge lokalsamfunn-modellen og i flere år arbeidet målbevisst for å bli godkjent. Sertifiseringsrådet var i møte med kommuneledelsen tidligere i år og i oppsummeringen fra møtet skrev rådet; ”Andebu kommune h...