Nyheter

Vi har ingen å miste

Altfor mange mister livet i drukning. Drukningsforebyggende råd oppfordrer alle kommuner til å sette drukning på dagsorden, kartlegge drukningsfarer, gå igjennom eksisterende forebyggende tiltak og drøfte hva som skal til for å ytterligere redusere risikoen...

Livbøy i luften

Nytt fra Skafor, mai 2021

Vi har ingen å miste. Norske kommuner må ta grep og arbeide mer aktivt for å forebygge drukningsulykker. Vi gir tips om hvordan det kan gjøres. Les også om storsatsningen Hele Norge svømmer, om Skadefri dag 1. juni, om SINTEFS mikromobilitetskalkulator og...

collage av fire små bilder

Trygge lokalsamfunn

Her kan du bli kjent med samarbeidsmodellen som brukes av bydeler, kommuner og fylker. Målet er å forebygge skader og ulykker. Modellen setter oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. 

Byggeklosser som bygger en "trygghetsmur"

Det blir elektronisk årsmøte også i 2021

Vi får ikke mulighet til å samles til konferanse og årsmøte i år heller. Vi fikk positive tilbakemeldinger på fjorårets løsningog velger derfor å bruke samme modell også for årets møte. 

Vårblomst