Nyheter

Vi er med i ny tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tidligere i år kom det ut en ny plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og i den er arbeidet til Skafor trukket frem. Dette er den femte planen i rekken og er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg...

Foto av forsiden til den Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Skafor deler ut 10 000 kroner i masterstipend

Masterstudenter får også i år  mulighet til å søke om økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av fall og fallskader. To stipend à 10 000 kroner deles ut våren 2019.

Mange norske mynter ligger i en haug

Komfyrvakt redder liv!

45 % av alle boligbranner eller branntilløp starter ved komfyren. Det er 1516 utrykninger. Komfyren er dermed hjemmets desidert største brannkilde. Det viktigste enkelttiltaket for å minske branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt.

Velkommen til årskonferansen 4. april 2019

Årskonferansen er en møtearena på tvers av fag og profesjoner. Her samles skadeforebyggere fra ulike sektorer; fra privat- og offentlig sektor og fra frivillige organisasjoner. Fire spennende innlegg, diskusjoner og mulighet for å knytte nye kontakter. Bli...