Nyheter

Eldredagen 2022 er 1. oktober

Skafor markerer FNs internasjonale dag for eldre ved å snakke om fallskader og fallforebygging. Ved å forebygge bl.a. hoftebrudd legger vi til rette for en aktiv alderdom.

Illustrasjon av to damer. En tydelig eldre dame sitter i en lenestol med en stokk i den ene hånden. Den andre damen står på en ustødig gardintrapp. Ser ut til at hun kanskje faller snart. Foto.

Sandefjord - resertifisert som Trygt lokalsamfunn

Det er nok ikke ofte den vakre formannskapssalen i Sandefjord kommune er fylt med skadeforebyggere. Men denne spesielle dagen var etatsledere, økonomisjef, ordfører, kommunaldirektør, brann, politi, miljørettet helsevern m. fl på plass. Sandefjord skulle...