Nyheter

Masterstipend 2021

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng og  forebyggingsmuligheter. Søknadsfrist 31. mars 2021.

Student skriver på oppgave

Tidlig ansvar for egen alderdom - se webinaret på nett

Hvordan planlegger man egentlig for å bli gammel?  Kan vi tilrettelegge tidlig for en fremtidig situasjon hvor vi kanskje er avhengig av mer hjelp og støtte? Dette var noen av de temaer somble tatt opp på webinaret.

Eldre mann løfter et barn i luften

Fallbarometeret er på plass

Fallulykker er en folkehelseutfordring som fortjener mer oppmerksomhet. Vårt fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges. Fallbarometeret er en del av vår nye satsning,...

Fallbarometer-nettside

Se opp! Nå er den her igjen, fredag 13.

Novembermørkeret har lagt seg over landet, korona herjer og nå kommer også fredag 13. Vi bruker mer tid hjemme og mange bruker mer tid enn vanlig på å rydde kjeller og loft, skuffer og skap. Men hvorfor ikke sette av litt tid til en risikoryddingsdag?  

Kalender med fredag13.