Nyheter

Gode eksempler fra Klepp og Fredrikstad

Samarbeid og brannsikkerhet er like viktig i store kommuner som i mindre, men samarbeidet må ofte legges opp på ulike måter. I vårt arbeid forsøker vi å møte så mange forskjellige kommuner som mulig. Det gjør vi for å lære om ulike måter å organisere arbeid...

Vannglede i Bærum

En strålende men litt kjølig augustdag samles kroppsøvingslærere fra alle Bærums ungdomsskoler på Sjøholmen.  Dagen var satt av til vannkompetanse, svømmeopplæring og livberging. Teori og praksis. Bærum kommune er så heldig at de har et eget senter for...

Trening - kast med redningsline

45 personer mistet livet i drukning første halvår

Antallet drukningsdøde har i mange år vært høyere i Norge enn i våre nordiske naboland. Vi har en jobb å gjøre. Innenfor trafikksikkerhetsarbeidet ble det vedtatt en nullvisjon allerede i 2002.  I dag er Norge et av verdens mest trafikksikre land. Kan vi læ...

Båt i vann

Forebyggende sommerhilsen i Gran og Lunner

Koronakrisen har gjort at mange som allerede var ekstra utsatt for brann, nå har mistet en del beskyttende tiltak. Lunner - Gran brann og redning ønsket derfor å gjøre noe hyggelig og brannforebyggende for denne gruppen. Løsningen ble et sommerbrev med noen...

Nasjonale pådrivere deler erfaringer

I oktober 2019 begynte vi som de første og foreløpig eneste nasjonale pådriverne for brannsikkerhet. Mandatet vårt er enkelt: Å bidra til økt samarbeid mellom kommunale tjenesteytere for å redusere brannrisikoen til risikoutsatte grupper.

Grafisk illustrasjon av brann