Nyheter

Nytt temahefte om Trygge lokalsamfunn

Her kan du bli kjent med samarbeidsmodellen som brukes av bydeler, kommuner og fylker. Målet er å forebygge skader og ulykker. Modellen setter oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet.

Byggeklosser som bygger en "trygghetsmur"

Det blir elektronisk årsmøte også i 2021

Vi får ikke mulighet til å samles til konferanse og årsmøte i år heller. Vi fikk positive tilbakemeldinger på fjorårets løsningog velger derfor å bruke samme modell også for årets møte. Saksdokumenter og svarskjema finner du nedenfor.

Vårblomst

Årsrapport 2020 | Samarbeid for økt brannsikkerhet

Det første prosjektåret til nasjonale pådrivere for brannsikkerhet er fullført. I denne årsrapporten har vi oppsummert hva vi har lært, hva vi har gjort og hvem vi har samarbeidet med i 2019-2020.  Les årsrapporten her.

Masterstipend 2021

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng og  forebyggingsmuligheter. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører

Student skriver på oppgave

Ansvar for egen alderdom

Hvordan planlegger man egentlig for å bli gammel?  Kan vi tilrettelegge tidlig for en fremtidig situasjon hvor vi kanskje er avhengig av mer hjelp og støtte? Dette var noen av de temaer somble tatt opp på webinaret.

Eldre mann løfter et barn i luften