Nyheter

Fallfri fredag

Hvert år trenger 600 000 personer behandling for skader. Fall er den vanligste skadeårsaken, og de fleste skadene skjer i hjemmet. Mange av ulykkene kunne vært unngått med enkle forholdsregler. Vi vil oppfordre alle til å rydde vekk risiko i hjemmet, og gjø...

Baby på stellebord

Vi har ingen å miste

Altfor mange mister livet i drukning. Drukningsforebyggende råd oppfordrer alle kommuner til å sette drukning på dagsorden, kartlegge farer for drukning, gå igjennom eksisterende forebyggende tiltak og drøfte hva som skal til for å ytterligere redusere...

Livbøy i luften

Nytt fra Skafor, mai 2021

Vi har ingen å miste. Norske kommuner må ta grep og arbeide mer aktivt for å forebygge drukningsulykker. Vi gir tips om hvordan det kan gjøres. Les også om storsatsningen Hele Norge svømmer, om Skadefri dag 1. juni, om SINTEFS mikromobilitetskalkulator og...

collage av fire små bilder