Nyheter

Stipend til masterstudenter

Masterstudenter får også i år mulighet til å søke om økonomisk støtte. Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver oppgaver om skader, ulykker, årsakssammenhenger  og forebyggingsmuligheter

Student arbeider med tekst