Nyheter

Se opp for fredag 13. igjen!

Novembermørkeret har lagt seg over landet, korona herjer og nå kommer også fredag 13. Vi bruker mer tid hjemme og mange bruker mer tid enn vanlig på å rydde kjeller og loft, skuffer og skap. Men hvorfor ikke sette av litt tid til en risikoryddingsdag?  

Kalender med fredag13.

Skafor er med på laget

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har bygget et sterkt lag som står bak deres nye webinarserie om brannsikkerhet for norske kommuner. De har invitert Skafor, NFBL og KLP Skadeforsikring til samarbeid. Webinarene belyser de viktigste problemstillingene, o...

Samarbeid før det brenner!

Årsmelding 2019-20

I Årsmeldingen 2019-20 gir vi et bilde av organisasjonen, virksomheten og aktuelle prosjekter. Vi presenterer den nye strategien «Mer kunnskap, mer samarbeid – færre skader», speiler bredden i virksomheten, presenterer mottakerne av vårt masterstipend,...

Klepp og Fredrikstad

Samarbeid og brannsikkerhet er like viktig i store kommuner som i mindre, men samarbeidet må ofte legges opp på ulike måter. I vårt arbeid forsøker vi å møte så mange forskjellige kommuner som mulig. Det gjør vi for å lære om ulike måter å organisere arbeid...

Vannglede i Bærum

En strålende men litt kjølig augustdag samles kroppsøvingslærere fra alle Bærums ungdomsskoler på Sjøholmen.  Dagen var satt av til vannkompetanse, svømmeopplæring og livberging. Teori og praksis. Bærum kommune er så heldig at de har et eget senter for...

Trening - kast med redningsline