Nyheter

Klepp kommune re-sertifisert som Trygt lokalsamfunn

Når sertifiseringsrådet hadde gått igjennom årsrapporter, trygghetsprofil, plandokument og tiltak var det ingen tvil om at Klepp kommune kunne bli re-godkjent som Trygt lokalsamfunn. Den 4. februar satte kommunen TL-arbeidet på agendaen med et program som...

Ildsjeler fra Klepp kommune

Velkommen til årskonferansen 4. april 2019

Årskonferansen er en møtearena på tvers av fag og profesjoner. Her samles skadeforebyggere fra ulike sektorer; fra privat- og offentlig sektor og fra frivillige organisasjoner. Fire spennende innlegg, diskusjoner og mulighet for å knytte nye kontakter. Bli...

Stipendmottaker 2018: Hvor trygge er tunnelene våre?

I 2018 delte vi ut to masterstipend. Det ene stipendet gikk til Marianne Dybdahl Dahle og Kari Bjørnebøle Hass ved Universitet i Stavanger. Deres oppgave handlet om tunnelberedskap, og her kan du lese en kortfattet artikkel basert på funnene deres. 

to jenter som står foran en brannbil

Komfyrvakt redder liv!

45 % av alle boligbranner eller branntilløp starter ved komfyren. Det er 1516 utrykninger. Komfyren er dermed hjemmets desidert største brannkilde. Det viktigste enkelttiltaket for å minske branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt.

Skafor deler ut 10 000 kroner i masterstipend

Masterstudenter får også i år  mulighet til å søke om økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av fall og fallskader. To stipend à 10 000 kroner deles ut våren 2019.

Mange norske mynter ligger i en haug