Nyheter

Velkommen til årskonferansen 4. april 2019

Årskonferansen er en møtearena på tvers av fag og profesjoner. Her samles skadeforebyggere fra ulike sektorer; fra privat- og offentlig sektor og fra frivillige organisasjoner. Fire spennende innlegg, diskusjoner og mulighet for å knytte nye kontakter. Bli...

Årsmøte 2019

Årsmøtet holdes torsdag 4. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I tråd med vedtektene skal årsmøtet holdes innen utgangen av april måned, og vi velger som vanlig å holde møtet i forlengelse av årskonferansen "Klok av skade?". Her finner du årsmøtedokumentene.  

Gjenvalg, samarbeid og nye perspektiver

Samarbeid var et viktig stikkord for alle innlederne på Årskonferansen 2019. Uansett om det gjelder beredskapsplanlegging, fallforebygging, sikkerhet i en storby eller innsamling og analyse av skadedata så er samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer...

Tegnet kartbilde fra en by

Klepp kommune re-sertifisert som Trygt lokalsamfunn

Når sertifiseringsrådet hadde gått igjennom årsrapporter, trygghetsprofil, plandokument og tiltak var det ingen tvil om at Klepp kommune kunne bli re-godkjent som Trygt lokalsamfunn. Den 4. februar satte kommunen TL-arbeidet på agendaen med et program som...

Ildsjeler fra Klepp kommune

Komfyrvakt redder liv!

45 % av alle boligbranner eller branntilløp starter ved komfyren. Det er 1516 utrykninger. Komfyren er dermed hjemmets desidert største brannkilde. Det viktigste enkelttiltaket for å minske branner og omkomne er å få flere til å installere komfyrvakt.