Nyheter

Samarbeid, ny teknikk og nye treningsformer

Regjeringen vil utvikle et mer aldersvennlig samfunn. Hvis vi skal lykkes må vi gå opp nye stier og finne nye samarbeidsløsninger. På høstens seminar om sikkerhet for eldre tok vi opp DigiRehab, Hip`safe, brann- og fallforebygging og frivillige som ressurs....

Faglig oppdatering, diskusjon og erfaringsutveksling

Folkehelselovens krav, kommunens ansvar og hvordan Trygge lokalsamfunn-modellen kan bidra til å oppfylle folkehelselovens krav til innsats var tema for Eyvin Bjørnstads innlegg på nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn, 22. november 2019.

Hold deg oppdatert

Du abonnerer vel på nyhetsbrevet vårt? Da sikrer du deg jevnlig informasjon om seminar, aktiviteter og annet nytt. Og du får nyttige lenker til mer kunnskap. Denne gangen bl.a. presentasjoner fra konferanser i Luxembourg og Sverige.

Nye medarbeidere på plass

Vi ønsker Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven velkomne til Skafor, og er glade for å kunne jobbe mer med brannforebygging for dem som trenger det mest. Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblem er sårbare for bran...