Nyheter

Julehilsen

Skadeforebyggende forum takker for godt samarbeid i året som har gått og ønsker medlemmer og samarbeidspartnere  en gledelig, trygg jul - og et godt, sikkert nytt år. Vi har laget en enkel sjekkliste for julen. Her får du gode råd for en sikker høytid og...

Juledikt utformet som juletre

Førstehjelp, sikkerhet og Trygge lokalsamfunn

Snøkaos i hovedstaden, med forsinkede tog og fly, var ikke noe hinder. Det ble allikevel en god rundebordsamtale på høstens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 22. november. 

Første hjelp etter ulykke

Innhenting og bruk av skadedata

På det årlige temaseminaret vil vi peke på  ulike kilder å hente kunnskap fra. I år presenterte vi fem temaer; nasjonale skadedataregister, trafikk, brann, hendelser i sykehus og sikkerhetsarbeid i Norges klatreforbund.

Mann på klippekant

Nytt styre i Skafor

På årsmøtet 26. april 2017 ble Astrid Rutherford valgt som ny styreleder og styret fikk fire nye medlemmer; fra KLP-forsikring, Redningsselskapet, TØI og Vestfold fylkesting.

Illustrasjon forside til årsmeldingen

"Klok av skade?" 2017

Årskonferansen belyste fire viktige temaer; oppvekst, narkotika, tilsyn ved asylmottak og sikkerhetsarbeid i forhold til sykkel-VM i Bergen.

En powerpoint presentasjon brukt på årsmøtet - omtale av SMART oppvekst