Nyheter

Temaseminar og nettverksmøte

Vi ønsker velkommen til seminar; "Innhenting og bruk av skadedata", 29. nov og "Velferd, aldring og livskvalitet" 6. desember. Les mer om disse seminar og høstens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn i nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev september 2016

  I nyhetsbrevet  finner du informasjon om høstens seminar, Trygge lokalsamfunn, Risikorydding med "Tryggsekk" og "Trygghetsvandring" og lenke til rapporten "Personskadedata 2015" m.m.

Luster Trygt lokalsamfunn

Med strålende sol, 650 samstemte elever, utdeling av refleksvester, flagg og den nyskrevne "Luster-sangen" feiret kommunen at de har oppnådd status som Trygt lokalsamfunn. «Kommunen har tatt i bruk TL-metoden og skapt et godt fundament for skadeforebygging ...