Publisert:

Sandefjord - resertifisert som Trygt lokalsamfunn

Det er nok ikke ofte den vakre formannskapssalen i Sandefjord kommune er fylt med skadeforebyggere. Men denne spesielle dagen var etatsledere, økonomisjef, ordfører, kommunaldirektør, brann, politi, miljørettet helsevern m. fl på plass. Sandefjord skulle re-sertifiseres som trygt lokalsamfunn og planene for det videre arbeidet ble lagt fram. 

Foto øverst: Eva Vaagland, daglig leder i Skafor og Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord kommune (Sigfrid Kvasjord, Sandefjord kommune)

 

Under møtet ble fakta om kommunen og innbyggernes psykiske og fysiske helse presentert. Det finnes problemer å ta tak i, bl.a. psykisk helse hos ungdommer. Samtidig finnes det mange beskyttelsesfaktorer i form av grad av trivsel, opplevd trygghet og tro på en positiv framtid.

Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum (Skafor), pekte i sitt innlegg på betydningen av skadeforebyggende arbeid, krav som stilles til kommunen og hvordan Trygge lokalsamfunn-modellen kan være en hjelp for å nå disse kravene.

Seks innsatsområder

-Kommunen har gjort en grundig jobb, slo Eyvin Bjørnstad fra sertifiseringsrådet fast.

-Det var en enkel jobb å godkjenne denne søknaden. Vi er imponert over jobben som er lagt ned for å forankre planer og tiltak, og se på utfordringer som muligheter til å utvikle arbeidet videre. Samarbeid og systematikk er helt sentralt. Dette arbeidet vil andre kommuner kunne dra nytte av!

Sandefjord har valgt seks prioriterte områder for sitt arbeid: trafikksikkerhet, brannsikkerhet, selvmordsforebygging, fallforebygging, drukningsforebygging og vold i nære relasjoner. Alle områder ble presentert med fakta, utfordringer, tiltak og forbedringsområder.

Du kan lese rapporten som kommunen har skrevet, og hvilke tiltak de skal iverksette for å gjøre Sandefjord enda tryggere for sine innbyggere (pdf).

Gjensidig forpliktelse

Avtalen som ble signert av ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Eva Vaagland slår fast at kommunen forplikter seg til kontinuerlig å jobbe for tryggheten til den enkelte innbygger og lokalmiljøet i samsvar med modellen og metodikken som er utviklet innenfor Trygge lokalsamfunn.

Skafor vil bidra med kunnskap, utviklingsprosjekter, faglige samlinger og støtte til det lokale arbeidet.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch takket for godt møte, godt arbeid og gode innspill.

-Jeg vil gjerne understreke betydningen av at alle arbeider sammen. Det gjelder ikke minst utbygging av trygge skoleveier med hjertesoner, og satsningen på grønne skoleveier som innbyr til sykling heller enn bilkjøring til skolen.

-Dette har vært en inspirerende formiddag, som har gitt mange gode innspill for det videre arbeidet med Trygge lokalsamfunn nasjonalt, sa Eva Vaagland.

-Svømmeskolen, systematisk arbeid for selvmordsforebygging og «God årgang»-samlinger for eldre er tiltak Skafor vil sørge for at flere får høre om.

Viktig koordinator

De tre Vestfoldkommunene Sandefjord, Andebu og Stokke var alle godkjente som trygge lokalsamfunn. I 2017 ble de slått sammen til «nye» Sandefjord.

-Vi er glade for å kunne videreføre samarbeidet med denne delen av Vestfold og gleder oss til veien videre, sier Eva Vaagland, som også vil trekke fram Inger Marie Solberg som koordinerer arbeidet i Sandefjord. -Hun har bygget et godt team og her er det mange som trekker sammen. Men uten en engasjert koordinator hadde de ikke fått planene på plass.

Nå er «nye» Sandefjord regodkjent som Trygt lokalsamfunn.

 

Les mer om sertifiseringsdagen på Sandefjord kommune sine nettsider.

Om Trygge lokalsamfunn

Liten gutt står foran mange små barn. Alle har på seg gule refleksvester med TL-logoen på. Foto.

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn er en godt utprøvd metode for dette arbeidet. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader...

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.