Publisert:

Vannglede og vanntrygghet - Stiftelsen Trygg i vannet er nytt medlem

Logo til Stiftelensen Trygg i vannet oppå et bakgrunnsbilde som viser vann i et svømmebasseng. Foto.

-Vi mener at Skafor er en organisasjon med samme verdier og mål som vi har, og det gjorde at vi følte oss «hjemme» som medlem, forteller styreleder Kent Fostås.

-Drukningsforebygging er et viktig innsatsområde for Skadeforebyggende forum (Skafor) og vi er glade for å ha fått stiftelsen Trygg i vannet som nytt medlem, sier daglig leder i Skafor, Eva Vaagland.

Trygg i vannet har som formål å øke kunnskap som forhindrer drukning, ha opplæring for barn og voksne innen svømming og vannaktiviteter, og lære bort hvilke enkle tiltak som skal til for at drukning kan unngås.

-De fleste kommer til oss for å bli trygge i vannet. Vi har mange barn med vannskrekk eller generell skepsis til vann, og jobber for at disse skal få mestringsfølelse, mestre selvberging og lære om egensikkerhet, forteller Kent Fostås, styreleder i stiftelsen.

Trygg i vannet har instruktører med god faglig kompetanse som er utdannet via Norges livredningsselskap og Norges svømmeforbund.

-Stort sett går barna over til svømmeklubber når de har blitt trygge i vannet og fått grunnleggende svømmeopplæring på plass. Vi lærer barna å bli trygge, og å svømme, men svømmeklubbene gjør barna bedre svømmeteknisk, sier Kent.

Barn som lærer å svømme i basseng med flytevester. Foto.

For alle

Trygg i vannet holder til i Larvik og ble stiftet i juni 2019 av Kent Fostås og Eva Badendyck. Bakgrunnen for opprettelsen var et samarbeid med flyktningetjenesten i kommunen.

-Vi ønsket å tilby gratis vanntilvenning for barn og foreldre, der fokuset var egensikkerhet. Med støtte fra UDI fikk vi arrangert vanntilvenningskurs for flyktninger. Totalt deltok ti barn med en eller begge foreldre. Da asylmottaket i Larvik ble nedlagt, startet vi opp Trygg i vannet for lokalbefolkningen, forteller Kent.

Prisene på kursene skal være så lave at det ikke skal være en økonomisk terskel for å delta. De tilbyr også gratisplasser for de som har behov for det.

Burde vært allmennkunnskap

En av Skafors brosjyrer om drukningsforebygging vekket stiftelsens interesse for medlemskap. De mener at informasjonen i brosjyren burde vært allmennkunnskap, men at det dessverre er for få som kan nok om å forebygge drukning.

-Vi ser frem til å bli en del av et nettverk med andre som jobber med forebygging av drukning, og andre ulykker som kan få alvorlige konsekvenser, avslutter Kent.

 

Les mer om Trygg i vannet på deres nettsider https://www.tryggivannet.com/.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Brosjyre om vannsikkerhet

Liste med vannvettregler

Her finner du bl.a.  vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.