Publisert:

Bruk vårt hefte om drukningsforebygging

Glade tegnede mennesker i vann. Foto.

Vann er herlig. Livet byr på mange gode opplevelser på, i og ved vann. Men noen ganger går det galt. Altfor mange liv går tapt i drukningsulykker. I gjennomsnitt har mellom 90 og 100 personer mistet livet hvert år de siste 10 årene. Det er nesten dobbelt så mange som i Sverige sett i forhold til innbyggertall. Vi har en jobb å gjøre.

Forebygging kan gjøres på mange nivåer, og mange kan bidra i arbeidet. I vårt nye hefte presenterer vi noen relevante temaer, spørsmål som bør vurderes og tiltak som kan være aktuelle.

Vi vet en hel del om hvor og hvordan ulykkene skjer, og hva vi kan gjøre for å forebygge dem. Men kunnskap er til liten nytte hvis vi ikke tar den i bruk. Bedre informasjon, skilting og redningsutstyr er viktig. Svømmeopplæring, bruk av redningsvester og båtvett må også til.

Vi oppfordrer alle kommuner til å sette drukning på dagsorden, kartlegge drukningsfare, gå igjennom eksisterende tiltak og se hva som kan gjøres for å ytterligere redusere risikoen for drukning.

 

Her kan du laste ned heftet Drukningsforebygging - bli en nullvisjonskommune.

 

Eller bestill den fra oss gratis på post@skafor.org.

 

Trygg på, i og ved vann

Mange flytevester i ulike farger henger tett i tett på et klesstativ.

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd. Skafor arrangerer møter og seminarer...