Publisert:

-Hvis jeg har reddet ett barn, er det verdt det!

Tekst og bilde. Til venstre sees et passbilde av Johan Lund. Til høyre står det skrevet: Månedens risikorydder - Johan Lund. Bakgrunnsfargen er mørkeblå. Skriften er hvit.

Johan Lund er en nestor innenfor skadeforebygging. Han har en doktorgrad i skaderegistrering, har ledet arbeidet for å forebygge barneulykker og vært daglig leder i Skafor. Han har selv nesten mistet synet på ett øye fordi han håndterte raketter uten vernebriller, og erkjenner at det å endre folks holdninger er noe av det vanskeligste vi gjør.

Johan sin historie med skadeforebygging går helt tilbake til 1977 da han ble med i et nordisk prosjekt som gikk ut på å undersøke farlige produkter. Produktkontrolloven hadde akkurat kommet til Norge og Johan ble prosjektleder for den norske delen.

-Vi gjennomførte enkle dybdestudier, bl.a. på forbrenningsskader hos barn. Det var gøy å være med på et helt nytt prosjekt, forteller han.

Fra 1993 – 2007 var han daglig leder i Skadeforebyggende forum. I 2004 fikk han sin doktorgrad, og fra 2013 – 2021 har han vært generalsekretær for Folkehelseforeningen, og ledet arbeidet med Folkehelsekonferansen.

Hva er grunnen til ditt store engasjement for dette temaet?

-I to år ledet jeg Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU). Vi hadde nær kontakt med politikere og var en slags geriljagruppe. Gjennom dette arbeidet er jeg ganske sikker på at jeg i hvert fall har reddet ett barn fra å dø. Hvilket barn vet jeg ikke, men det har likevel vært min motivasjon.

På 70-tallet døde det rundt 250 barn i ulykker hvert år. Det var årsaken til at HUMBU ble satt i gang.

-Nå er det mange færre barn som dør. Og vårt arbeid har vært med på å redusere dette tallet. Vi var bl.a. medvirkende til at det kom en forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Tidligere ble mange lekeplasser bygget rett på sementgrunn. Det er bred enighet om at barn skal få klatre og utvikle ferdigheter, men de trenger ikke å falle på sement.  

Johan trekker også frem at barnehagene skal ha en del av æren for at antallet barneulykker er redusert. -Her er barna under tilsyn hele tiden. Det er en spennende diskusjon, fortsetter han, om hvor mye barn skal beskyttes.

Har du selv vært utsatt for en ulykke?

-Ja, og det er en historie andre kan lære noe av. En nyttårsaften for flere år siden fikk jeg en bit av en rakettemballasje på mitt høyre øye. Jeg kunne i verste fall blitt blind, sier Johan, og fortsetter:

-Før selskapet lette jeg faktisk etter sikkerhetsbriller, men fant dem ikke. Da klokken ble tolv samlet selskapet seg ute i hagen. Vi var en 8-10 personer. Et stort batteri med flere raketter ble tent. Batteriet eksploderte, og jeg fikk en bit av emballasjen i øyet. Jeg måtte opereres og ligge to-tre dager på sykehuset. Jeg var heldig og kom ut av det med synet i behold. Men det som er ekstra ille å tenke på er at selv om jeg hadde hatt brillene, er det ikke sikkert jeg hadde tatt de på. Og jeg er en av de i Norge som vet mest om ulykker. Hvordan kan vi da forvente at folk som ikke er like motiverte skal benytte seg av alskens sikkerhetsutstyr?

Hva er ditt beste skadeforebyggingstips?

-Det finnes dessverre ikke ett enkelt tiltak, eller en vaksine. Men om jeg skal trekke frem noe, må det være å bruke sykkelhjelm.

Johan er selv en aktiv syklist, og hjelmen er alltid på.

-Vi må endre folks holdninger hvis vi skal forebygge flere ulykker, men det er vanskelig. Det er fortsatt jobb igjen for fremtidens skadeforebyggere, avslutter Johan.