Publisert:

-For å lykkes med ulykkesforebygging må alle sektorer ta ansvar

Foto av helseminister Ingvild Kjerkol. Man ser henne fra hoften og oppover. Foto.

Denne måneden forteller helse- og omsorgsministeren om hvorfor forebyggende arbeid er viktig for henne. Hun deler sitt beste skadeforebyggende råd og hva hun mener bør prioriteres for å redusere antallet skader og ulykker.

-Forebyggende arbeid er viktig fordi det handler om å bygge gode samfunn der alle har forutsetninger for gode og trygge liv, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun trekker frem at ulykker ikke skjer tilfeldig og henger nært sammen med politikk på andre områder, som for eksempel alkoholpolitikken og samferdselspolitikken. 

-Forebygging handler også om måten vi forvalter våre økonomiske ressurser. Forebyggende tiltak kan koste en tidel av hva behandling koster. Hver tiende sykehusinnleggelse i 2019 skyldtes personskade, og er anslått å koste det norske samfunnet totalt 100 milliarder kroner, forteller Kjerkol. 

-Derfor er forebyggende arbeid viktig for meg. Det er viktig for den enkelte og bra for fellesskapet, legger hun til.

Store ambisjoner på folkehelsefeltet

Kjerkol har vært stortingsrepresentant siden 2013, og vært medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget siden 2015. Hun er oppvokst i Stjørdal, og begynte i kommunestyret i 1995. 

Før hun ble minister i oktober 2021 har hun jobbet både i offentlig og privat sektor, og hatt en rekke offentlige verv, blant annet i Innovasjon Norge og Norskehavsrådet.

-Regjeringsplattformen viser tydelig at vi har store ambisjoner på folkehelseområdet, med fokus på at forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder. For å lykkes med ulykkesforebygging må alle sektorer ta ansvar, sier Kjerkol. 

Ministeren sier også at en frisk befolkning har det bra, og en funksjonsfrisk befolkning kan arbeide og bidra til verdiskapningen. 

-Friske eldre kan bli boende hjemme i flere år og avlaste helse- og omsorgstjenesten. For å få til dette må vi arbeide systematisk og på tvers, understreker hun. 

Forebygging av fall og ulykker i hjemmet er viktig sier Kjerkol videre. -Regjeringen har startet arbeidet med en Bo trygt hjemme-reform, der også fallforebygging er med.

Helsedata for å redusere skader og ulykker

På spørsmål om hvordan ministeren jobber for å redusere skader og ulykker trekker hun frem at vi trenger mer kunnskap om ulykkene som skjer.

-Her er helsedata helt sentrale fordi de gir et sannere bilde av skadeomfanget, sier Kjerkol, og nevner Fyrtårnsprosjektet.

Fyrtårnsprosjektet for registrering, analyse og bruk av skadedata fra helsevesenet er et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å forbedre skadedata fra Norsk pasientregister.

Registeret vil gjøre det enklere å følge med på utviklingen av antallet skadde i trafikken og for andre typer av ulykker. Prosjektet innebærer innsamling av skadedata ved to utvalgte sykehus og syv kommunale legevakter, samt bedre produksjon av statistikk og analyser. 

-Med disse dataene vil vi få tilnærmet komplett oversikt over alle hardt skadde, og et representativt utvalg av lettere skader blant annet i trafikken, på arbeidsplassen og på fritiden, sier hun.

Se opp!

Vi spurte ministeren om hva hun ville prioritert med en stor sum penger øremerket til forebygging av skader og ulykker. 

-Vi må lære av de beste på systematisk ulykkesforebygging, som trafikkmyndighetene, svarer hun. 

Kjerkol har selv heldigvis vært forskånet fra alvorlige ulykker. Hun har likevel noen enkle ting hun gjør i hverdagen for å unngå skader:

-Jeg prøver å holde meg i rekkverket når jeg går i trapper og jeg ser meg alltid for før jeg går over en vei. Ellers er dette med løfteteknikk noe jeg er oppmerksom på ved tunge løft – men fysisk arbeid driver jeg litt for lite med om dagen.

Helt til slutt: Hva er ditt beste skadeforebyggingstips i hverdagen?

-Se opp fra mobilen!

 

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

-Hvis jeg har reddet ett barn, er det verdt det!

Tekst og bilde. Til venstre sees et passbilde av Johan Lund. Til høyre står det skrevet: Månedens risikorydder - Johan Lund. Bakgrunnsfargen er mørkeblå. Skriften er hvit.

Johan Lund er en nestor innenfor skadeforebygging. Han har en doktorgrad i skaderegistrering, har ledet arbeidet for å forebygge barneulykker og vært daglig leder i Skafor. Han har selv nesten mistet synet på ett øye fordi...

Opptak fra seminar om skadedata

Skafor arrangerer årlige seminarer om innhenting og bruk av skadedata. Her kan du se opptak fra tre foredrag som tar for seg bruk av skadedata på ulike måter. Innleggene handler om hvordan skadebildet så ut under pandemien...