Publisert:

-Aktive barn vil skade seg, men noen ulykker bør forebygges!

Dame holder en babydukke foran seg. Illustrerer at hun jobber med førstehjelpskurs for babyforeldre. Foto.

Ida er gründer av Liten & Trygg som har kurset over 2000 personer i førstehjelp hos baby og barn. Hun bidrar til risikorydding i barnefamilier over hele landet, og hun deler bl.a. sine fem beste skadeforebyggingstips med oss.

Hva er din bakgrunn?
- Jeg er utdannet sykepleier, førstehjelpsinstruktør og triageinstruktør. Har jobbet mange år som sykepleier på legevakt og barnelegesenter. Driver Liten & Trygg som holder førstehjelpskurs til baby og barn for foreldre og barnehager/skoler, i tillegg til at vi gir råd og tips om sykdom, skader og sikkerhet hos barn på Instagram og Facebook.

Hvorfor er forebyggende arbeid viktig for deg?
- Som sykepleier er det jo en del av mitt yrke å forebygge sykdom og skader.

Jeg er særlig engasjert i å informere og undervise foreldre og andre med omsorg for barn i hvordan å forebygge skader. Har møtt mange barn med mindre eller alvorlige skader, som kunne vært unngått med enkle tiltak i hverdagen. Dette er jo også grunnen til at jeg startet Liten & Trygg, med ønske om at foreldre skal få vite om skadeforebyggende tiltak, og hva de skal gjøre hvis uhellet først er ute.

Hvordan jobber du for å redusere skader og ulykker?
- Snakker med foreldre og omsorgspersoner!

På alle kurs jeg holder, går jeg gjennom de viktigste skadeforebyggende tiltakene som f.eks. hvordan å unngå brann- og skoldeskader, fallskader og forgiftninger.

I tillegg bruker jeg også sosiale medier til blant annet å informere om skadeforebygging. Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger på tipsene og rådene vi formidler, så det er tydelig at folk har nytte av og ønsker slik informasjon. Det er veldig fint å kunne bruke sosiale medier til et slikt formål!

Har du selv vært i en ulykke, som kunne vært forebygget?
- Heldigvis, så har jeg ikke selv vært i en ulykke, men jeg har jo vært med å behandle mange som har vært utsatt for ulykker. 

Hos barn er det særlig hodeskader, sårskader, bruddskader og brannskader som går igjen. Det er ikke uvanlig at barn som leker og er i aktivitet skader seg, så ikke alle skader vil kunne unngås. Det er allikevel viktig å poengtere at noen skader enkelt kan forebygges, som fallskader hos de aller minste barna: Ikke la de ligge på opphøyde møbler som stellebord, sofaer og senger, selv om du bare skal snu deg fort for å hente noe. Ha alltid en hånd på barnet, og det du trenger innenfor rekkevidde. 

Jeg må også nevne brann- og skoldeskader; pass alltid på å holde små barn unna varm mat og drikke, i tillegg til varme flater som peisovner, panelovner og stekeplater.

660 000 mennesker trenger legebehandling som følge av en skade eller ulykker hvert år, det koster samfunnet over 200 milliarder kroner. Hva ville du prioritert hvis du fikk en stor sum penger til å forebygge skader og ulykker?
- Informasjonsformidling og kursing til foreldre. Sosiale medier har god effekt hos dagens småbarnsforeldre. 

Og så kunne foreldre fått tilskudd til innkjøp av sikkerhetsutstyr som peisgrinder, trappegrinder og bilstoler. Det burde vært en utlånsordning av slikt utstyr i kommunene, så er jo både sikkerhet- og miljøaspektet ivaretatt sammen.

Hva er det du alltid gjør for å unngå skader?
- Med årene, og særlig etter at jeg fikk barn, så har jeg nok blitt mer pysete av meg. På den måten unngår jeg jo skader! Har faktisk ikke kjørt el-sparkesykkel, men det er nok mye p.g.a. skadene jeg har vært med å behandle.

Jeg bruker alltid bilbelte, og påser at alle andre i bilen gjør det også. Bruker hjelm hvis jeg sykler. Bør vel kanskje bruke brodder om vinteren også, men det føler jeg sitter litt langt inne ennå, men er jo absolutt med på å forebygge skader!

Hva er ditt beste skadeforebyggingstips i hverdagen?
- Jeg tror ikke jeg klarer å nevne bare ett tips, i hvert fall ikke når det gjelder barn! Så her kommer mine 5 beste tips:

  1. For å unngå kvelning; hold små deler unna små barn, og tilbered mat etter alder og evne.
  2. Ikke la barn være uten tilsyn i og i nærheten av vann, gjelder også i badekaret.
  3. Unngå varme drikker i nærheten av små barn og bruk peisgrind.
  4. Sett alt av husholdningsartikler, kjemikalier og medikamenter utenfor barnets rekkevidde og påse at små barn ikke får tak i knappcellebatterier.
  5. Pass på at barnet er riktig sikret i bilen; at bilstolen er montert riktig, at belter er festet og strammet riktig og at barnet ikke har tykt tøy på seg.


-Til slutt vil jeg poengtere at du ikke skal bli hysterisk når det kommer til sikkerhet, for det er viktig at barn får utfolde seg og være i aktivitet. Gjør de skadeforebyggende tiltakene du kan, og som det er behov for i din hverdag. 

 

Liten & Trygg

Liten & Trygg holder kurs i førstehjelp til baby og barn, både digitalt og fysisk.

Det er både for privatpersoner, offentlige og private bedrifter. De holder bl.a. kurs for ansatte ved skoler og barnehager.

Deres ønske er å være en pålitelig og objektiv aktør som underviser og videreformidler kunnskap om førstehjelp og sikkerhet til barn. 

Liten & Trygg deler informasjon om skadeforebygging, førstehjelp og sikkerhet for baby og barn på instagram og facebook.

Besøk: https://www.litenogtrygg.no/