Publisert:

Inspirasjon, motivasjon og gjenvalg av styret

Mann står og foreleser. Foto.

Under to intensive aprildager ble det holdt både årsmøte, årskonferanse og nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn. Det var godt å kunne samles til diskusjon, erfaringsutveksling og faglig påfyll etter to år med elektroniske årsmøter.

Styret fikk ny tillit

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det betyr at styreleder og styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt, og det ble ingen endringer i styret. Med representanter fra kommuner, organisasjoner, helsesektor, forsikring og forskning har Skafor fått et godt lag. Årsmøtet vedtok også regnskap, budsjett og mål- og tiltaksplan for 2022-2023.

Tilsyn, individtilpasning og flyktningmottak

I tilknytning til årsmøtet ble det som vanlig holdt en halvdagskonferanse. Under overskriften «Klok av skade?» belyser vi relevante temaer.

Geir Sverre Braut, Helse Stavanger HF/ Høgskulen på Vestlandet, tok opp hvordan tilsyn kan brukes til å skape utvikling og engasjement i det forebyggende arbeidet.

Arnt Folvik, Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, pekte på betydningen av individtilpasset brannforebygging.

Catrhine Retvedt, Råde kommune, presenterte det nasjonale flyktningsmottaket i Råde. Hun gjorde rede for mange av de utfordringer kommuner som tar imot flyktninger møter. I tillegg fortalte hun om det store engasjement som finnes i kommunen, hvor mange som vil stille opp for å hjelpe til – og utfordringen med å holde engasjementet over tid.

Lokale tiltak inspirerer

Faglige oppdateringer og diskusjon rundt lokale prosjekter kjennetegner møtene i vårt kommunenettverk. Møtene skal være et sted for å hente kunnskap, inspirasjon og motivasjon i samtale og diskusjon med representanter fra kommuner over hele landet.

I år fikk vi bl. a. høre om hvordan prosjekt Beintøft har blitt en suksess i Harstad og hvordan Halden kommune håndterte hærverk og ødeleggelser på en av byens skoler.

Færder kommune fortalte om mulighetene som gis når man er en Av-og-til kommune, Bydel Stovner hadde satt fokus på mental helse, Klepp ga eksempler på bruk av DagROS for å vurdere risiko i ulike sammenhenger og Nordre Follo så med bekymring på at mange eldre har blitt mer ensomme under og etter pandemien, og at det også øker ulykkesrisikoen.   

Det var to eksterne forelesere med på møtet. Nasreen Begum fortalte om Bydelsmødre, en organisasjon som arbeider for å bygge broer mellom innvandrermiljøer og kommunale tjenester. De bidrar også til at flere barn med innvandrerbakgrunn kan ta del i det lokale idretts- og organisasjonslivet.

Kari Urd Yri fra Nordre Follo kommune orienterte om Universell utforming som et verktøy i det ulykkesforebyggende arbeidet generelt, og om et prosjekt om lyddemping i skoler som har gitt god effekt med roligere læringsmiljø.

Nettverket vokser

Vi ser igjen en voksende interesse for ulykkesforebyggende arbeid og bruk av Trygge lokalsamfunn-modellen etter at pandemien i to år satt mye av dette arbeid på vent. På vårens møte kom to nye kontakter, Asker kommune og Vestland fylkeskommune. I Vestland fylke er Trygge lokalsamfunn og forebygging av skader og ulykker satt opp som mål i folkehelseplanen.

Her finner du presentasjonene som ble vist på Årsmøtekonferansen og på Nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn. 

Bilde 25.04.2022, 15 59 16.jpg

 

Referat  fra Skafdeforebyggende forums årsmøte 2022