Publisert:

Hvor smart kan skadeforebyggende arbeid bli?

En kvinne står på scenen foran en skjerm. Hun snakker til publikum. Foto.

Dette store spørsmålet prøvde forskere og praktikere å svare på under den europeiske konferansen EU-Safety 2022 i Wien. 

Program, informasjon om foredragsholdere og presentasjoner kan sees på konferansens nettside.

EU-Safety har blitt arrangert av EuroSafe i over 10 år. I år var det ekstra spesielt og kjærkomment etter to lange år med koronapandemi. Konferansen ble organisert i samarbeid med den østeriske trafikksikkerhetsorganisasjonen KFV og WHO Europa, og avholdt i sentrum av Wien 23.-24. juni.

Hovedtittelen på konferansen “Safety in a digitalized and fast-changing world» referer implisitt til pandemien og hvordan den har påvirket skadebildet i Europa og måten man kan jobbe med forebygging på.

Kunstig intelligens har også inntatt det skadeforebyggende feltet, og blant annet hatt mye å si for sikkerheten på arbeidsplasser og når det gjelder mobilitet.

På europeisk nivå ser man en økning i hjem- og fritidsulykker. En taler på konferansen mente at ved bruk av kunstig intelligens, robotikk og andre digitale hjelpemidler kan man muligens forebygge så mye som 25 prosent av disse skadene innen 2030.

Mye europeisk kunnskap

230 deltagere fra 37 land deltok på konferansen. Blant disse var også ansvarlig for produktsikkerhet i IKEA og sikkerhetsansvarlig i Über.

Det ble fremført 100 presentasjoner fra forskere og ansatte i organisasjoner som jobber med alt fra drukningsforebygging, barnesikkerhet, brannskader, trafikksikkerhet til eldresikkerhet og registering av data.

Vi har mye å lære mye av land som Nederland og Sveits der store organisasjoner arbeider både med registrering og analyse av skadedata – og kan utvikle tiltak og prosjekter når tallene viser at det er behov for målrettet innsats.

Skafor var på plass

Skadeforebyggende forum deltok på konferansen med to innlegg. Daglig leder Eva Vaagland snakket om skadebildet i Norge og hvordan vi kan bruke de dataene vi har til å nå ut med vårt viktige budskap. Hun viste bl.a. frem fallbarometeret som viser antall hoftebrudd i hver enkelt kommune.

Anja Kristin Kleiven er en av to nasjonale pådrivere for brannforebygging. Hun presenterte prosjektet deres, som handler om å forebygge dødsbranner, og snakket om hvordan de jobber for å få til bedre samarbeid mellom helse og brann i kommunene.

Johan Lund, tidligere daglig leder av Skafor, og ekspert innenfor feltet, presenterte «Fyrtårnsprosjektet». Dette er et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet m.fl., som vil gi oss representative kvalitetsdata og ny kunnskap. 

Hva vi tar med oss hjem?

Interessen for og miljøene rundt forebygging av skader og ulykker er større i mange Europeiske land enn i Norge. På den andre siden er det også land, slik som Georgia, som ikke har skaderegistreringer fra før 2015.

Blant alle undertemaene som ble snakket om syntes flertallet at sesjonene om trafikksikkerhet, inkludert myke trafikanters trafikksikkerhet, og barnesikkerhet var de nyttigste. Det viser seg at el-sparkesykler skaper hodebry i de fleste europeiske land.

Under konferansen rådet det en forsiktig optimisme for smart skadeforebygging. Potensialet for å benytte digitale hjelpemidler og kunstig intelligens i arbeidet med å forebygge ulykker er stort. Det finnes nok av gode ideer, så må vi bare håpe at politikere og andre kan få satt ideene ut i live – slik at de kan redde liv.

———————————————————————————

Høsten 2023 arrangeres EU Safety-konferansen i Reykjavik på Island. Bli med om du vil møte andre som også er interesserte i forebygging av skader og ulykker, bli inspirert, knytte nye kontakter og få masse godt faglig påfyll.

 

Les mer og se alle presentasjoner på EU-Safety 2022s egne nettsider her.

Opptak fra seminar om skadedata

Skafor arrangerer årlige seminarer om innhenting og bruk av skadedata. Her kan du se opptak fra tre foredrag som tar for seg bruk av skadedata på ulike måter. Innleggene handler om hvordan skadebildet så ut under pandemien...