Publisert:

Hvordan forebygger vi dødsbranner?

Man ser en scene med to personer som står ved en talerstol. Man ser også publikum i salen. Foto.

Prosjektet «Samarbeid om brann» går mot slutten og i juni samlet Skafor, DSB og Helsedirektoratet 180 deltagere til en erfaringskonferanse. To dager ble fylt med mye kunnskap og erfaringer som de Nasjonale pådriverne for brannsikkerhet har samlet i løpet av nesten tre år.

Det er viktig å understreke at det er forskjell på en boligbrann og en boligbrann som tar liv. Prosjektet "Samarbeid om brann" handler i hovedsak om å forebygge dødsbranner.

Den som har forsket mest på dette er Marcus Runefors ved Lunds Universitet. Han fortalte blant annet om hvilke tiltak som er effektive for å forebygge dødsbrann hos mennesker med risikofaktorer. Et av de enkleste tiltakene er faktisk hvilke klær personen har på seg. Både viskose og bomull tar lett fyr, mens syntetfiber eller dyrefiber som ull og silke er vanskelig å antenne.

Bredde i fag og geografi

Halvparten av de som omkommer i brann mottar tjenester fra kommunen. Derfor var også om lag halvparten av deltagerne fra andre sektorer enn brann. Det var ansatte fra hjemmetjenesten, eiendomsforvaltning og boligtildeling, i tillegg til brann.

Deltagerne på erfaringskonferansen kom fra alle landets fylker. Det var viktig å ha med eksempler fra ulike steder i landet. Kommuner med ulik organisering delte hvordan de samarbeider. 

Sanitetskvinnene presenterte Trygg sammen, som er en samtalebasert opplæringspakke tilpasset mennesker som lærer seg norsk. Den kan brukes av frivillige til å lære bort brannsikkerhet samtidig som deltagerne øver seg i norsk.

Beate Diseth fra Husbanken snakket om digitalisering av boligtildeling via Husbankens prosjekt Kobo. Hun demonstrerte hvordan både bolig og den som søker bolig kan matches ut ifra hvilke brannsikringstiltak beboeren har behov for. Alle landets kommuner får etter hvert muligheten til å koble seg på.

Kunnskapsdeling er fortsatt viktig

- Vi er glade for at så mange samlet seg til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og diskusjoner, sier våre nasjonale pådrivere Ava og Anja Kristin. 

Nasjonale pådrivere oppfordrer kommunene til å dele arbeidsmetoder og ideer med hverandre, også de ideene som ikke er ferdig utviklet. Det som ikke fungerer optimalt i én kommune, kan fungere godt i en annen kommune. 

 

Foto: Arnt Folvik

Kontakt oss

Vi er her for deg som ønsker å etablere samarbeid eller forbedre eksisterende arbeid med systematisk brannsikkerhetsarbeid i kommunen. Vi vil også gjerne innhente kunnskap og erfaringer som kan deles med andre.

Man ser ansiktet til to jenter som smiler mot kamera.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.