Publisert:

Eldredagen 2022 er 1. oktober

Illustrasjon av to damer. En tydelig eldre dame sitter i en lenestol med en stokk i den ene hånden. Den andre damen står på en ustødig gardintrapp. Ser ut til at hun kanskje faller snart. Foto.

Skafor markerer FNs internasjonale dag for eldre ved å snakke om fallskader og fallforebygging. Ved å forebygge bl.a. hoftebrudd legger vi til rette for en aktiv alderdom.

Den internasjonale dagen for eldre ble for første gang offisielt markert av FN i 1990.

Skadeforebyggende forum (Skafor) ønsker å være med på å legge til rette for en god alderdom, og vi retter derfor oppmerksomheten mot eldre og fall. Fall koster det norske samfunnet enorme summer hvert år, i tillegg til at det påfører både den som er rammet og de pårørende lidelse.

 

Hvorfor markerer vi i Skafor eldredagen?

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. De fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste skadeårsaken. Fall er også den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre.

Hver tredje av alle over 60 år, og annenhver over 80 år, faller minst én gang i året.

Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge av hoftebrudd. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Mange vil aldri komme tilbake til samme helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet.

Dagens utvikling er også at vi skal bo hjemme så lenge som overhodet mulig. Det krever et visst nivå av fysisk helse. En selvstendig og aktiv alderdom er ikke alltid forenlig med konsekvensene ett fall kan føre til.

 

Hvor mange hoftebrudd i Norge?

Hoftebrudd er kostnadskrevende. Heldigvis kan de fleste fall forebygges. Det er ofte billigere og enklere å forebygge enn og rehabilitere.

Vi har laget et «Fallbarometer» som forteller om antall hoftebrudd per kommune, hva det koster i helse og rehabilitering og hvordan fall kan forebygges.

 

Her kan du gå inn på vårt Fallbarometer og sjekke tallene for din kommune.

 

Hva kan du gjøre som privatperson under Eldredagen?

  • Ta en samtale med deg selv: Har du høyere risiko for å falle nå enn du hadde tidligere? Kan du gjennomføre risikorydding hjemme hos deg selv: Fjerne snublefeller, sørge for god belysning og støttehåndtak hvis nødvendig.
  • Husk å være fysisk aktiv! Muskelstyrke og god balanse forebygger fall.
  • Sjekk medisinene dine. Enkelte medisiner kan føre til svimmelhet, og særlig i kombinasjon. Kanskje du ikke trenger alle? Eller kan bytte type?
  • Kjenner du noen som trenger en påminnelse eller litt hjelp til å risikorydde i hjemmet? En nabo, forelder, besteforeldre, tante, onkel?
  • Gjør kommunen din det de skal for å forebygge fall blant sine innbyggere? Sjekk antall fall i din kommune og hva det koster med vårt Fallbarometer. Still spørsmål og legg press på politikerne og ledelsen i kommunen.
  • Ta med en gjeng på en Trygghetsvandring i nabolaget, husk de eldre sitt perspektiv. Gjør nærmiljøet tryggere og triveligere.

 

 

Hva kan du gjøre som kommune under Eldredagen?

Last ned infografikk som kan brukes når du snakker om eldre og ulykker.

 

FNs internasjonale dag for eldre

I 2021 lanserte FN at årene 2021-2030 skal være tiåret for sunn alderdom. To av målene er å rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet, og å øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre.

Eldre har også en plass blant FNs bærekraftsmål. Disse 17 målene, med 169 delmål, skal nås innen 2030. Mål 3 er å sikre god helse og livskvalitet for alle – uansett alder. Dette er viktig fordi det stadig blir flere eldre i verden. Det er antatt at innen 2050 vil en av seks personer være over 65 år.

Også i Norge vil det bli flere eldre. SSB mener at allerede i 2030 vil det bli flere eldre (65+) enn yngre, og i 2060 forventes det at hver femte person vil være over 70 år.

 

Fallbarometer

Her kan du se hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Kronikk om alkoholbruk blant eldre og fallskader

Faksimilie fra Dagasvisen 26. september 2022. Kronikken som heter I verste fall er publisert der. Foto.

Sammen med alkovettorganisasjonen Av-og-til har Skafor skrevet en kronikk om hvor viktig det er at eldre blir klar over at risikoene ved å innta alkohol øker med alderen, og at fall er en av de konsekvensene som rammer...

Nyhetsbrev

Skadeforebyggende forum sender jevnlig ut nyhetsbrev.

Her kan du melde deg på listen vår.