Publisert:

Offisielle skadetall for 2021 er klare

En fot med gips. Inne i bildet er det lagt inn et skjermbilde av forsiden på Skadedata rapport for 2021. Foto.

Skadetallene fra sykehus og legevakter for 2021 er publisert. Rapporten viser at de fleste skadene var resultatet av ulykker, og at en fjerdedel av disse skjedde innendørs i bolig.

Dessverre finnes det kun detaljert informasjon om 41 prosent av de behandlede skadene i spesialisthelsetjenesten. Det vil si at blant 321 635 behandlede personskader, har vi detaljert informasjon om 130 540 av disse. Det mangler bl.a. data som sier noe om hvordan skaden skjedde, skadested og skademekanisme.  

Tallene vi har forteller oss at de fleste skadene som ble rapportert inn var mindre alvorlige, men at eldre mennesker har mer alvorlige skader enn yngre. Selvpåførte skader var mer alvorlige enn andre skader. Barn mellom 6 og 12 har flest registrerte personskader.

Sykehusene i Norge og de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim har plikt til å rapportere inn komplett informasjon om personskader. Likevel har kun 24 av 26 enheter rapportert data fra 2021, og graden av innrapportering varierer fra fire til hundre prosent. Oslo Skadelegevakt er den eneste enheten som har levert komplette skadedata.

Rapport:
Personskadedata 2021. Norsk pasientregister. (Helsedirektoratet, 2022)