Publisert:

Årsmøte og konferanse 2002

Veibane med tekst 2022

Etter to år med digitale løsninger er vi glade for å kunne invitere til fysisk årsmøte og konferanse 26. april. Årets «Klok av skade-konferanse» tar opp tre aktuelle temaer; individtilpasset forebygging, tilsyn som verktøy i det forebyggende arbeidet og Nasjonalt ankomstsenter for flyktninger.

Klok av skade? 

Konferansen holdes i våre egne møtelokaler, Hansteens gate 2, 6. etasje
Tirsdag 26. april kl. 10 - 13, ink. enkel servering. 

Påmelding: Mail til post@skafor.org, senest 22. april 2022

Program

Kaffe og registrering fra kl. 9.30.

10.00 – 10.10     Velkomst og informasjon

10.10 – 10.50     Tilsynsordninger i praksis og hvordan bruke dem til å skape utvikling og engasjement i det forebyggende arbeidet. Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus, professor ved Høgskulen på Vestlandet  

10.50 – 11.30     Betydningen av individtilpasset brannforebygging – om det å se den enkeltes risikofaktorer fremfor gruppetilhørighet. Perspektivet kan overføres til mange andre forebyggingssammenhenger. Arnt Folvik, informasjonsrådgiver, Vestfold interkommunale Brannvesen IKS

11.30 – 11.40     Benstrekk og kaffe

11.40 – 12.15     Om å være vertskapskommune for Nasjonalt ankomstsenter. Utfordringer kommunen må håndtere, behovene hos de som kommer til Norge, hva vi som samfunn kan gjøre for å bidra i arbeidet. Cathrine Retvedt, Kommunalsjef helse, omsorg og rehabilitering, Råde kommune.

12.15 – 13.00     Årsmøte i Skadeforebyggende forum

13.00 – 13.30     Lunsjservering utenfor møtesalen

Årsmøte 2022

Rett etter konferansen holdes årsmøte i Skafor. Årsmøtet skal godkjenne årsberetning og årsregnskap, tiltaksplan og budsjett samt velge medlemmer til styret og valgkomiteen.

Årsmøtedokumenter 

Styret behandlet årsberetning, regnskap, mål- og tiltaksplan og budsjett på sitt møte 19. mars. Dokumentene legges fram med styrets anbefaling.

Styrets årsberetning for 2021
Årsregnskap for 2021
Revisjonsberetning 2021 
Mål og tiltaksplan for 2022-2023
Budsjett
Valgkomiteens innstilling