Nytt medlem – kameraer skal forebygge drukningsulykker

Ett av våre nyeste medlemmer er teknologiselskapet Zebop. De jobber bl.a. med kamerateknologi for å forebygge drukning. Første sted ut er Nidelva i Trondheim, der altfor mange drukningsulykker har funnet sted.

Zebop ble startet i 2020 av familien Markovic, som tidligere startet og solgte firmaet Sealab. Da drev de innen havbruksnæringen, og laget en teknologi som gir sylskarpe bilder under vann. Interessen for kamerateknologi er med videre, men med en helt annen vinkling. Deres nyeste prosjekt heter «Zebop Avalon» og prøver å løse et stort samfunnsproblem, nemlig drukningsulykker.

Nidelva har dessverre tatt for mange liv, og det ønsker familien fra Oppdal å gjøre noe med. Selskapet har utviklet en teknologi som skal kunne fange opp når noen faller, eller er på vei til å falle i vannet, og slik utløse en alarm.

Tidligere i år fikk de innvilget støtte fra Forskningsrådet. De neste ni månedene finnes det derfor midler til å teste og videreutvikle løsningen som har fått navnet Odin Beta. Navnet er til minne om Odin og hans uløste forsvinningssak fra november 2018. Tanken bak navnet er at ingen saker burde forbli uløste, ingen burde drukne og alle burde ha muligheten til å bli sett og hjulpet når det kanskje er den eneste faktoren som utgjør utfallet av slike hendelser.

Kan endre beredskapsarbeid i fremtiden

Selskapet holder til i Trondheim og testingen skal foregå på Solsiden ved kaikanten der. Løsningen er fortsatt under utvikling, og testen gjøres i samarbeid med Teledyne Flir, Telenor, NTNU, Caverion og Trondheim kommune.

En del av testingen går ut på å få inn statister som skal hoppe i vannet, hvorpå programvaren i kameraene skal lage algoritmer for å gjenkjenne uønskede hendelser. De håper å kunne ta 120 millioner bilder i løpet av testperioden.

Zebop Avalon vil teste ulike kamerateknologier, bl.a. varmesøkende og infrarød, for å finne det som fungerer best. Videre skal dataene behandles i kameraene, og så skal en programvare avgjøre om det må sendes et signal til operasjonssentralen. Avgjørelsen om det skal sendes alarmsignal må gå raskt og være supernøyaktig. 

Personvernet må ivaretas. Kameraene fanger ikke opp ansikter, men kropper. De kan se om en person er stor eller liten, med eller uten klær, barn eller voksen og om hen kom på sykkel eller skateboard.

Teknologien kan også potensielt varsle om brann og større ansamlinger av mennesker. Dersom prosjektet lykkes kan det bidra til å endre måten beredskapsarbeid organiseres på.

Alle kan drukne, ingen burde

Drukningsulykker har i gjennomsnitt tatt 100 liv i året, og Nidelva har krevd mange av disse.

-I Norge er det en allemannsrett å ha tilgang til strandsone. Vann har fra tidenes morgen både påvirket og vært helt nødvendig for den menneskelige evolusjonen, sier Oscar Marcovic, daglig leder i Zebop.

Selskapet har et mål mål om å bringe frem teknologi som kan bistå med å redusere antall drukningsulykker med 50 000 globalt hvert eneste år.

-Alle kan drukne, ingen burde. Og alle har en rolle å spille i forebygging av drukning, avslutter Marcovic.

2021.11.04 Thermal Solsiden.jpg

Foto: Bildet er en "selfie" fra termalkameraet som er utplassert på Solsiden. F.v: Martin Korsgaard, Terje Runde, Henriette Mathisen, Hans Skutberg, Josefine Skutberg, Selma Danielsson, Thomas Eidsmo, Milan Marcovic, Gerd-Mette Marcovic, Paolo Alasonati, Kjetil Beck, Oscar Markovic.

 

Les mer om prosjektet på Zebop Avalons nettsider.

Druknings- forebyggende råd

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Les mer om drukningsforebygging: