Nytt medlem – kameraer skal forebygge drukningsulykker

Blant Skafors medlemmer er det mange kommuner og ulike organisasjoner. Ett av våre nyeste medlemmer er teknologiselskapet Zebop. De jobber bl.a. med kamerateknologi for å forebygge drukning. Første sted ut er Nidelva i Trondheim, der altfor mange drukningsulykker har funnet sted.

Zebop ble startet i 2020 av familien Markovic, som tidligere startet og solgte firmaet Sealab. Da drev de innen havbruksnæringen, og laget en teknologi som gir sylskarpe bilder under vann. Interessen for kamerateknologi er med videre, men med en helt annen vinkling. Deres nyeste prosjekt heter «Safe and smart city» og prøver å løse et stort samfunnsproblem, nemlig drukningsulykker.

Nidelva har dessverre tatt for mange liv, og det ønsker familien fra Oppdal å gjøre noe med. Selskapet har utviklet en teknologi som skal kunne fange opp når noen faller eller er på vei til å falle i vannet, og slik utløse en alarm.

De har et samarbeid med NTNU, og fikk tidligere i år innvilget støtte fra Forskningsrådet. De neste ni månedene har de derfor midler til å teste og videreutvikle ideen sin. En del av testingen går ut på å få inn statister som skal hoppe i vannet, hvorpå programvaren i kameraene skal lage algoritmer for å gjenkjenne uønskede hendelser. De håper å kunne ta 120 millioner bilder i løpet av testperioden.

Kan endre beredskapsarbeid i fremtiden

Selskapet holder til i Trondheim og testingen skal foregå på Solsiden ved kaikanten der. Kommunen eier grunnen og har sagt ja til prøveprosjektet.

Zebop vil teste ulike kamerateknologier, bl.a. varmesøkende og infrarød, for å finne det som fungerer best. Videre skal dataene behandles i kameraene, og så skal en programvare avgjøre om det må sendes et signal til operasjonssentralen. Avgjørelsen om det skal sendes alarmsignal må gå raskt og være supernøyaktig. Og til det trengs det mye båndbredde

-Falske alarmer må vi unngå. Det er en av de største utfordringene våre, sier Peter Mikael Høvik, prosjektleder for «Smart and safe city».

Personvernet må ivaretas. Kameraene fanger ikke opp ansikter, men kropper. De kan se om en person er stor eller liten, med eller uten klær, barn eller voksen og om hen kom på sykkel eller skateboard.

Teknologien kan også potensielt varsle om brann og større ansamlinger av mennesker. -Om dette prosjektet lykkes kan det bidra til å endre måten vi organiserer beredskapsarbeid på, sier Høvik.

Pulverisert ansvar langs kaikanten

Drukningsulykker har i gjennomsnitt tatt 100 liv i året, og Nidelva har krevd mange av disse. I Trondheim, som i resten av landet, dukker det opp restauranter og andre servicetilbud i kaikanten der det tidligere var en operativ havn.

Mange som faller i sjøen har fått alkohol servert på et av disse stedene, eller fått nei på spørsmål om å få låne toalett. I tillegg mangler det kanskje stiger til å komme seg opp igjen på kaia om du faller i sjøen.

En stor utfordring med forebyggende drukningsarbeid er at ingen har et tydelig ansvar. Ofte har et kaiområde mange ulike grunneiere, og ikke minst leietakere.

Hvem har ansvar for å sikre kaikanten? Er det den som eier den siste meteren av kaien mot sjøen? Eller er det han som driver restauranten på brygga, eller er det hun som eier bygget som restauranten ligger i?

-Kommunene bør bruke sin makt som reguleringsmyndighet til å tydeliggjøre hvem som har ansvar for sikkerheten ved og på kaiene, kommer det tydelig fra Høvik. -Når kommuner tillater restauranter og annen næring så nærme vannet, må også sikkerheten ivaretas.

 

Vi ønsker Zebop lykke til med testing og utvikling som skal gjøres de neste ni månedene, og ser frem til videre samarbeid med dem.

 

Les mer om prosjektet på Zebops nettsider.

Druknings- forebyggende råd

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Les mer om drukningsforebygging: