Vi har ingen å miste

Livbøy i luften

Altfor mange mister livet i drukning. Drukningsforebyggende råd oppfordrer alle kommuner til å sette drukning på dagsorden, kartlegge farer for drukning, gå igjennom eksisterende forebyggende tiltak og drøfte hva som skal til for å ytterligere redusere risikoen for drukning.  Å samle aktører fra kommunen, brannvesen, frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører er en god start. Her gir vi noen eksempler på spørsmål kommunen bør vurdere, og tiltak som kan være aktuelle. 

Fakta om drukning i Norge:

 • 88 personer druknet i Norge i 2020 de fleste i løpet av sommermånedene
 • Drukningene skjer i hovedsak ved fall fra land, under bading eller ved bruk av fritidsbåt
 • 80 % av de som drukner er menn, og to av tre er over 40 år

I fjor var det 95 personer som mistet livet i trafikken. Antall trafikkulykker er på vei nedover, mens drukningstallet er stabilt. Systematisk forebyggingsarbeid har gitt gode resultater når det gjelder trafikksikkerhet. Nå trenger vi en tilsvarende satsning på vannsikkerhet.

Hva kan din kommune gjøre?

Drukningsforebyggende råd oppfordrer alle kommuner til å sette drukning på dagsorden, kartlegge drukningsfarer, gå igjennom eksisterende forebyggende tiltak og drøfte hva som skal til for å ytterligere redusere risikoen for drukning.  Å samle aktører fra kommunen, brannvesen, frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører er en god start.  Her gir vi noen eksempler på spørsmål kommunen bør vurdere, og tiltak som kan være aktuelle.

Sikkerhet og forebyggende tiltak på strender og badeplasser

 • Finnes det livbøyer?
 • Er det behov for badevakter og livreddere?
 • Er det satt opp fareskilt der vannet er for grunt for å stupe, eller der strømmen er sterk?
 • Finnes det skilt med stedsinformasjon slik at man enkelt kan gi korrekt informasjon til redningstjenesten hvis man trenger dem?

 Sikker ferdsel i bymiljøer med sjøfront

 • Finnes det leidere med jevne mellomrom slik at man kan ta seg opp hvis man faller i vannet, og er leiderne synlige fra land?
 • Er leiderne malt i en farge som gjør dem lett synlige fra vannet?
 • Finnes det livbøyer, redningshaker og stedsmerking?
 • Er leidere og redningsutstyr synlig i mørket?

Fisketurisme

 • Er det populært med båtutleie i kommunen?
 • Blir det gitt det informasjon om vær- og strøm- forhold også på andre språk?
 • Blir turistene gitt grunnleggende opplæring om redning og varsling dersom uhellet skulle være ute?

Svømmeopplæring

 • Har kommunen tilbud om svømmekurs for ulike målgrupper?
 • Tilbyr kommunen opplæring i risiko-vurdering, selvberging, livredning og førstehjelp?
 • Finnes det mulighet for opplæring i utesvømming og redning i kaldt vann?

Alkohol og rus

 • Alkohol og rus er ofte en medvirkende årsak til drukning. Er det redningsutstyr og leidere der utesteder med alkoholservering ligger nær vann?
 • Er det satt opp sperrer, gjerder og liknende for å unngå at ruspåvirkede folk faller i vannet – og klarer man å ta seg opp hvis ulykken er ute?
 • Forebygging kan gjøres på mange måter. Tilgang til toaletter kan hindre berusede personer fra å oppsøke kaikanten for å urinere. Personalet på utesteder kan tilbys førstehjelpskurs. Tenk kreativt og forebyggende!

 

Redningsselskapets nasjonale drukningsstatistikk gir kunnskap om hvem som drukner når, hvor og hvordan de drukner, se www.redningsselskapet.no/drukning/   

Drukningsforebyggende råd oppfordrer kommunen til å samarbeide med lokale krefter; båt- og velforeninger, næringsliv, utelivsnæring, fiskeklubber, reiseliv og campingplasser, eldre-råd, skoler, idrettslag og frivillige organisasjoner m. fl.  om en nullvisjon for sin kommune. Vi oppfordrer også kommunen til å bruke medier og egne kommunikasjonsflater til å nå ut med informasjon om drukningsforebygging. Vi har ingen å miste!

Bli med på laget. Bli en nullvisjonskommune!

 Hilsen Skafor og Drukningsforebyggende råd med

Badelandene.no, Bad, park og idrett, Norges Dykkeforbund, Finans Norge, Havnepolitiet, Norges Idrettshøgskole, Norges Livredningsselskap, Norges Røde Kors, Norges Dykkerforbund, Norges Padleforbund, Norges Svømmeforbund, NTNU, Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet, Trygge lokalsamfunn og Tryg forsikring.

Dele gjerne innholdet med kollegaer og andre som kan bidra i arbeidet. 
Her kan du laste ned teksten som pdf

Infografikk og illustrasjoner

Illustrasjon med tekst om drukning

Vi har utarbeidet illustrasjoner og infografikk til fri benyttelse. Bruk dem gjerne for å spre kunnskap om drukning og forebygging. 

Hele Norge svømmer med NRK

Livbøye med to sjøstjerner og tekst

Flytefest for store og små på NRK. Det handler om svømmeopplæring, livredning og drukningsforebygging. NRK sammen med Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet inviterer byer, bygder, skoler og idrettslag til å markere den...

Brosjyre om vannsikkerhet

Liste med vannvettregler

Her finner du bl.a.  vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.