Seminar om innhenting og bruk av skadedata

Skafors årlige seminar om skadedata gikk av stabelen torsdag 18. november. Tilstede var deltagere fra mange ulike felt som samler eller benytter seg av skadedata. Fire spennende innlegg ble presentert og var innom alt fra reduksjon av skader under pandemien, trafikkskader og manglende tall, innovative løsninger for registrering av skader og et fallbarometer.

Skader og ulykker under pandemien

Under nedstengingen av Norge vet vi at antall skader gikk ned. Eyvind Ohm fra Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte funnene fra studien «Undersøke konsekvensen av nedstengingen av samfunnet for behandling av skader i spesialisthelsetjenestene».

Dataene fra studien kommer fra registeret Beredt C19 som ble opprettet i april 2020. Dette er et helt unikt register som har som formål å fremskaffe oversikt og kunnskap om hvordan pandemien og tiltakene som ble iverksatt påvirker befolkningens helse, bruk av helsetjenester og helserelatert arbeid.

Eyvind fortalte bl.a. at det var en nedgang i daglige skadepasienter fra ca. 2000 før nedstenging til 1100 under nedstenging. Det tilsvarte en prosentvis nedgang på 43,4 %.

Fyrtårnsprosjektet – et reelt bilde av antall trafikkskadde

Fyrtårnsprosjektet ønsker å koble politi- og helsestatistikk for å få et riktigere bilde av antallet hardt skadde i trafikken.

Trygg trafikk har tatt initiativ til prosjektet. Tori Grytli, fagsjef i Trygg trafikk, kunne fortelle at tallene for døde i trafikken har gått markant ned i Norge; vi har noen av de laveste tallene i Europa når det gjelder drepte per innbygger. Likevel er det mange som skader seg, og ikke alle disse kommer med i statistikken, særlig f.eks. hardt skadde i sykkelulykker.

Doktor Johan Lund, er tilknyttet Helsedirektoratet og har fått i oppdrag å lede Fyrtårnsprosjektet. Johan presenterte prosjektet som har oppstart 1.1.2022.

Ny løsning for registrering av alpinskader

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen fra bransjeorganisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner var til stede for å snakke om en helt ny tjeneste for bedre skaderegistrering i alpinanlegg. Organisasjonen har 220 medlemmer i hele Norge, både alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

Tjenesten er til for å kunne føre statistikk lokalt og nasjonalt, oppfylle krav til skadereduserende tiltak hos bl.a. Statens Jernbanetilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og for å på en sikker og god måte arkivere skaderapportering for å kunne ivareta både gjestenes og anleggets sikkerhet.

Det norske firmaet DayTwo har fått i oppdrag å utvikle løsningen. Sammen med Mikael Børter-Eriksson, utvikler fra DayTwo, fortalte Camilla bl.a. om bakgrunnen, hvilke data man kan legge inn, hvordan den vil se ut og hvordan tjenesten kan benyttes av alpinanleggene.

Drivkraft og Fallbarometer

Skadeforebyggende forum (Skafor) har lurt på hva som er kommunenes «drivkraft» for å arbeide med skader og ulykker. Gjennom samtaler med mange kommuner vet vi at mange ønsker seg tydelige tall å vise til.

Eva Vaagland, daglig leder i Skafor, viste frem «Fallbarometeret». Her kan hver enkelt kommune se hvor mange hoftebrudd det gjennomsnittlig er hos dem, og hva dette koster samfunnet og den enkelte kommune.

Bilde 18.11.2021, 12 00 50.jpg

Opptak fra seminar om skadedata

Skafor arrangerer årlige seminarer om innhenting og bruk av skadedata. Her kan du se opptak fra tre foredrag som tar for seg bruk av skadedata på ulike måter. Innleggene handler om hvordan skadebildet så ut under pandemien...