-Liv Marit har vært en viktig ressurs for Skafor og Trygge lokalsamfunn

To kvinner står foran en grå vegg med en blomsterbukett i mellom seg- Kvinnen til venstre er Liv Marit Bølset som trer ut av styret. Kvinnen til høyre er daglig leder i Skafor.

Etter mangeårig innsats for Skadeforebyggende forum og Trygge lokalsamfunn trer Liv Marit Bølset av som styremedlem. Hun kom inn i styret til Skafor i 2007. Som folkehelserådgiver og Trygge lokalsamfunn-koordinator i Ski kommune har hun bidratt med verdifull førstehåndskunnskap til organisasjonen og vårt nettverk.

-Liv Marit har betydd mye for Skafor. Hun vet hvordan en kommune fungerer, vet hvordan man skal gå frem og hva som er mulig å få til. Og viktigst av alt – hun får det gjennomført, sier Eva Vaagland, leder i Skadeforebyggende forum (Skafor).

Gjennom sitt arbeid med, og interesse for Trygge Lokalsamfunn (TL) har Liv Marit opparbeidet seg en solid kunnskapsbase på feltet. Hun vet hvordan man får politikere på laget, hvordan man engasjerer lokalbefolkningen, hvordan man skaffer økonomiske midler og hvordan man får store deler av kommunen til å trekke i samme retning.

Dette er kunnskap som alle Skafors medlemmer og TL-kommuner har nytt godt av.

I tillegg til å være med i styret, har Liv Marit også vært leder for Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn og medlem i sertifiseringsrådet for TL.

Brobygger av rang

Ski ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2002, mye på grunn av Liv Marits innsats. Arbeidet omfatter store deler av kommunens innsats for folkehelse. Her er både skoler, barnehager, tekniske virksomheter og samfunnsplanlegging inkludert.

-Hun er en brobygger av rang, og klarte å samle ansatte fra ulike sektorer i Ski kommune til å jobbe med skadeforebyggende arbeid, forteller Rannveig Renolen, områdeleder Helse i Nordre Follo kommune og tidligere kollega av Liv Marit.

Sikkerhetsuka, reflekskampanjer, etablering av Frisklivssentral, handlingsplan mot vold i nære relasjoner og trygge skoleveier er bare noe av det Liv Marit har jobbet med under TL-paraplyen.

Spiller andre gode

Solveig Rostøl Bakken er tidligere styremedlem i Skafor og har også jobbet med Trygge lokalsamfunn i Harstad i en årrekke. Hun forteller at Liv Marit på mange måter vært med på å bygge grunnmuren til Trygge lokalsamfunn.

-Det har vært lærerikt å jobbe med Liv Marit, sier Solveig. -Hun deler raust av kompetansen sin og spiller andre gode.

Liv Marit er pensjonert fra stillingen hun hadde i Ski kommune, men er nå engasjert som konsulent for å utvikle TL-arbeidet i nye Nordre Follo kommune.

 

Vi ønsker Liv Marit lykke til videre og takker for hennes innsats for et tryggere Ski, og Norge, i så mange år.

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn (TL) er et veiledningskonsept - en modell, en metode og et nettverk. Modellen bidrar til å sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet.