Lærerikt kurs i selvmordsforebygging

EN gruppe mennesker sitter på stoler med ryggen til kamera, mens de ser opp på en mann som snakker til dem. Mannen ser utover deltagerne og har en skjerm oppe der han også viser dem noe.

Selvmord berører tusenvis av mennesker hvert år. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i overkant av 600 personer begår selvmord hvert år i Norge. Helt vanlige mennesker kan forebygge selvmord med riktig opplæring. Derfor inviterte Skadeforebyggende forum (Skafor) Vivat til holde kurs for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Vivat tilbyr kurs i hele landet om selvmordsforebygging. De finansieres av Helsedirektoratet og er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge. Kursene er lagt opp slik at kursdeltagerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn.

Oppmerksomhet På Selvmordstanker (OPS!) er et fire timers kurs som gir deltagerne verktøy for hvordan de kan gi innledende hjelp til noen med selvmordstanker. Deltagerne lærte hvordan man oppdager om noen har selvmordstanker, hvordan man tar imot denne informasjon og hvordan man hjelper personen til å få videre hjelp.

Forebygging av skader og ulykker er en del av alt folkehelsearbeid som gjøres i Norge. Vi vet at de fleste personskader som rapporteres inn er et resultat av ulykker, men at det dessverre også er et betydelig antall som skyldes villet egenskade. Det er dessverre også slik at egenskadene har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader.

Skafor ønsker å bidra i arbeidet med å forebygge selvmord. Ikke bare som skadeforebyggere, men også som medmennesker.

 

Les mer om kursene Vivat tilbyr på deres nettsider.