Bli med på kaffeprat - uformelt og digitalt

Mange kaffekopper står tilfeldig på et bord. Mens man ser konturene av noen mennesker som sitter rundt bordet. Illustrasjonsbilde for en digital kaffeprat.

Med jevne mellomrom arrangerer vi «Kaffeprater» for de som vil lære mer om lokalt skadeforebyggende arbeid. Kaffepratene kom i gang etter at pandemien satte en stopper for våre fysiske samlingspunkter. Det har vært en så stor suksess at vi fortsetter med disse framover. 

Noe av det beste med å jobbe i Skadeforebyggende forum er å møte de som jobber med skadeforebygging ute i lokalmiljøene, f.eks. med fallforebygging for eldre, trafikksikkerhet, svømmeopplæring for barn eller forebygging av brann. Vi elsker å høre deres erfaringer og utfordringer i arbeidshverdagen, slik at vi kan dele det videre med resten av vårt nettverk.

Kaffepratene er våre uformelle møteplasser, der de som vil kan bli med, uavhengig av hvor i landet de befinner seg. Hvert møte varer maks én time og vi har vanligvis en til tre korte, faglige innlegg hver gang. Målet er at det skal være en plattform for erfaringsdeling, med lav terskel for spørsmål og innspill. Som om vi gjør det over en kopp kaffe.

Siden oppstart i januar 2021 har vi holdt over 12 kaffeprater og mer enn 150 kommuner har vært representert på ett eller flere av møtene.

Om lokalt arbeid og brannforebygging

Vi har kaffeprater under «Trygge lokalsamfunn»-paraplyen, der vi snakker med de som jobber ute i kommunene med å forebygge skader og ulykker. Det deles rikelig av tips til bl.a. hvordan man kan navigere seg i kommuneverden for å få gjennomslag for ideer og å få til tiltak med enkle midler.

Jobber du i en kommune, men ikke kjenner til Trygge Lokalsamfunn (TL) fra før, så kan du likevel bli med på en kaffeprat for å se om det kan være noe å hente der for deg og din kommune.

Andre kaffeprater vi har handler om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Også her deler man erfaringer fra sitt lokale arbeid. Vi har bl.a. vært innom kartlegging, taushetsplikt, kommunale boliger og tekniske hjelpemidler.

 

Våre neste kaffeprater finner du i kalenderen her: https://www.skafor.org/arrangementer/