Forskning viser at mykere gulv gir færre fallskader

Fire damer står utenfor et bygg. På bygget står det "Bergsodden sykehjem".

I Harstad kommune er de gode på forebygging. Ved Karlstads universitet er de gode på å forske på dette. Når disse to møtes blir det til nyttig kunnskap.

Harstad og Skadeforebyggende forum (Skafor) har samarbeidet lenge, og Harstad er det eldste norske «Trygge lokalsamfunnet». Kommunen har bidratt med erfaringsbasert kunnskap, gode tiltak og ideer til Skafors nettverk i en årrekke. Når de endelig skulle få resultatene fra fire års forskning var det på sin plass å arrangere et seminar om fall- og fallskadeforebygging for å presentere dette.

Betydelig færre skader

Selv om det er mørketid i Harstad, fikk vi et lysglimt fra forskningen. Johanna Gustavsson fra Karlstads Universitet har brukt flere år på å samle inn data om fall fra sykehjem i Harstad. Bergsodden sykehjem har fått lagt mykere gulv på alle soverommene, ett sånt gulv man finner i idrettshaller.

Når man sammenlikner tallene fra Bergsodden med de andre sykehjemmene, så ser man at beboerne faller like mye, men konsekvensene av å falle på det mykere gulvet er mindre. Faktisk resulterte det i 20 % færre skader.

Målgruppen er viktigst

Trygge lokalsamfunnsarbeidet i Harstad har stått sterkt siden 1994. Elin Storsletten er den som holder i dette arbeidet nå; hun er kommunens TL-koordinator. Forebygging av fall og andre skader er høyt prioritert og Elin fortalte om ulike tiltak, bl.a. «Den trygge boligen», Folkehelseuka, rullatorløp og de årlige kampanjene som handler om refleksbruk og røykvarslere.

En ting er å ha masse kunnskap om forebygging av fall og fallskader, men hvordan når man ut til målgruppen? Elin, og Harstad kommune, er gode på å benytte seg av pressen og andre typer medier. Hun delte mye om hvordan kommunen opp igjennom årene har samarbeidet med lokale medier for å rette fokus mot forebygging, i tillegg til at de også har sin egen facebook-side «Trygge lokalsamfunn Harstad».

Forskning i ryggen

-Vi er stolte av å ha Harstad kommune som vår samarbeidspartner, og ikke minst av det de nå har fått til sammen med Karlstads universitet, sier daglig leder i Skafor Eva Vaagland.

Skafor jobber bl.a. med å være en brobygger, initiere samarbeidsprosjekter og å spre kunnskap om skadeforebygging.

-Og ikke minst er vi glade for at vi nå med forskning i ryggen, kan fortelle at støtdempende gulv reduserer fallskader, konstaterer Eva.

Er gratis brodder en god ide?

I løpet av dagen hørte vi også om et annet forskningsprosjekt fra Karlstads universitet som kan være relevant for tiden vi nå går inn i. En del svenske kommuner har delt ut gratis brodder til eldre innbyggere.

Robin Holmberg har studert effekten av dette, og hans kollega Johanna Gustavsson fikk presentere funnene. Det viste seg at i de kommuner man fikk utdelt brodder var det færre antall besøk på legevakten etter fall på snø og is. I tillegg viste kostnytteanalysen at nytten overgår kostnaden. 

Slutten av dagen var en workshop der deltagerne skulle lære seg å evaluere folkehelseprosjekter.

Deltagerne på seminaret var politikere, deriblant Harstad kommunes Eldreråd, ansatte fra kommunen, både forvaltning og tjenestene, og ansatte fra omkringliggende kommuner. 

Både Harstad Tidende og iHarstad skrev flere artikler om seminaret. De kan du lese ved å klikke på lenkene under:

  • Fallseminar griper tak i forebygging og forskning med utgangspunkt i tall fra Bergsodden sykehjem (HT 25.11.21) PDF
  • Børge sendte håndtak og antisklimatte til Vatikanet da paven brakk lårhalsen etter et bad (HT 30.11.21) PDF
  • Det falldempende gulvbelegget på Bergsodden sykehjem kan ha berget liv (HT 30.11.21) PDF
  • Petter og Børge åpnet med historien om paven som sendte takk til Harstad. (iHarstad 30.11.21) PDF