Fallfri fredag

Baby på stellebord

Hvert år trenger 600 000 personer behandling for skader. Fall er den vanligste skadeårsaken, og de fleste skadene skjer i hjemmet. Mange av ulykkene kunne vært unngått med enkle forholdsregler. Vi vil oppfordre alle til å rydde vekk risiko i hjemmet, og gjøre fredag den 13. til fallfri fredag. 

Vi vet at ca 1.600 personer vil rammes av ulykker og bli nødt til å søke lege på fredag. Ikke fordi det er fredag 13. men fordi det skjer uhell og skader hver dag året rundt. Vi vil gjøre fredag 13. til en forebyggingsdag. I år har vi valgt å se på fallulykker og hva man kan gjøre for å forebygge dem. Fall er den aller vanligste årsaken til skader.

 

Fakta om fallskader

  • Vi faller i alle aldre – men konsekvensene av et fall blir ofte mer alvorlig jo eldre vi blir.
  • Fallulykker er den vanligste type av skade på arbeidsplassene våre.
  • Hver tredje av alle over 60 år faller minst én gang i året
  • Annenhver over 80 år faller minst én gang i året.
  • Omtrent halvparten av alle fallulykker skjer innendørs.
  • Fallulykker er en av de fremste dødsårsakene i Norge.

Facebook og Instagram har vi lagt ut tips og råd for ulike målgrupper og situasjoner.

Gjør fredag 13. til en forebyggingsdag

De fleste ulykker kan faktisk forebygges, ofte med svært enkle midler. All risiko kan aldri elimineres, men mye kan fjernes eller reduseres til et håndterbart nivå. Fredag 13. er en ypperlig forebyggingsdag!

 

Fall kan resultere i hoftebrudd

Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge av hoftebrudd. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Mange vil aldri komme tilbake til samme helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Derfor er forebygging viktig. Skadeforebyggende forum har laget et fallbarometer som forteller om antall hoftebrudd per kommune – og hva det koster i helse og rehabilitering. 

Forebygging av hoftebrudd handler ikke først og fremst om penger, men om helse og livskvalitet. Fallulykker kan forebygges gjennom fysisk aktivitet og tiltak i boligen.

 

Under sees flere gode tips vi har delt i våre kanaler på sosiale medier:

Gjør fredag 13. til en forebyggingsdag

Kalender der fredag 13. er markert

Fredag 13. Det betyr at ca 1.600 personer vil skade seg og søke legebehandling. Ikke fordi det er en spesiell ulykkesdag – men fordi at så mange skader seg hver eneste dag året rundt. 

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...