Eldredagen 2021 - Fokus på fallforebygging

Illustrasjon av en eldre dame som sitter i en stol med en stokk ned langs siden. Ved siden av står en dame på en gardintrapp og prøver å balansere mens hun setter noe oppå et skap.

Fredag 1. oktober er Eldredagen, og Skadeforebyggende forum ønsker å sette søkelys på forebygging av fall. Vi oppfordrer alle norske kommuner til å sette dette på dagsorden. Det kan gjøres ved å gå gjennom eksisterende tiltak, kartlegge kommunens eldre og deres risikobilde, og sammen diskutere hva som skal til å for redusere risikoen for fall ytterligere.

Skafor er en ideell medlemsorganisasjon. Vi jobber sammen med bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for å redusere risiko for skader og ulykker, og begrense konsekvensene av ulykker når de først skjer. Et av våre prioriterte områder er nettopp forebygging av skader blant eldre.

Hvorfor er dette viktig?

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. De fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste skadeårsaken. Fall er også den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre.

Hver tredje av alle over 60 år, og annenhver over 80 år, faller minst én gang i året.

Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge av hoftebrudd. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Mange vil aldri komme tilbake til samme helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Dagens utvikling er også at vi skal bo hjemme så lenge som overhodet mulig.

Hoftebrudd er kostnadskrevende. Et hoftebrudd koster minst 550.000 kr i helse og rehabilitering det første året.

Hva kan du gjøre?

Skafor har laget et fallbarometer www.fallbarometer.no,  som forteller om antall hoftebrudd per kommune, hva det koster i helse og rehabilitering og hvordan fall kan forebygges.

Fallulykker kan forebygges. En kommune som forebygger to hoftebrudd, sparer 1 million kroner. Det er ofte billig og enkelt å forebygge.

Vårt temahefte Seniorsikker – trygge seniorer i egen bolig  peker på en rekke utfordringer ved en aldrende befolkning som bor hjemme lengre, men inneholder også mange gode forslag til hva man kan gjøre enten det er i offentlig, frivillig eller privat regi.

Vi ønsker også å oppfordre alle til å gjøre dagen til en #fallfrifredag. Bruk fredagen til å ta en trygghetsvandring i ditt eget hjem, eller hos noen du er glad i. Se etter snublefeller og andre farer.

Bli med i vårt nettverk

Din kommune kan bli medlem hos oss, og ta del i et nettverk som deler erfaringer, kunnskap og gode råd. Kommunen kan også bli en av våre Trygge lokalsamfunn; en modell som setter kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse i en samlet helhet. 

Med enkle grep kan kommunen bidra til en tryggere hverdag – og spare penger på helsebudsjettet. Ta gjerne kontakt!

 

Infografikk - eldre og fallforebygging

Vi har utarbeidet illustrasjoner og infografikk til fri benyttelse. Bruk dem gjerne for å spre kunnskap om fallforebygging og skadebildet blant eldre.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.