Brannsikkerhet - Hvem tar initiativet?

I starten av desember arrangerte Skafor seminar om brannsikkerhet med kommuner fra alle fylker i landet. Under seminaret forsøkte vi å få svar på bl.a. hvem som er mest utsatt for å omkomme i brann, hvilke tiltak som virker og hva som er de ulike etatene sitt ansvar.

De inviterte var representanter fra ulike brannvesen som fikk delta under én forutsetning – de måtte ta med seg en ansatt fra en annen samarbeidende etat i kommunen. Sammensetningen av deltakere ble dermed brannpersonell, ansatte fra helse, boligtildeling, eiendomsforvaltning, flyktningtjeneste, jurister og flere.

Det ble holdt innlegg om hvem de risikoutsatte personene er og hvilke risikofaktorer vi vet de som omkommer i brann har, både fra brann- og helseperspektiv.

Innsyn i hvordan bygningseiere kan gjøre vurderinger ble delt, samt juridiske aspekter ved ansvarsfordeling og samarbeid.

Under en workshop ble det avdekket at det er en forventning hos særlig helsetjenesten og eiendomsavdelingen i kommunene til at brannvesenet tar initiativ og er pådrivere for å samarbeide om brannsikkerheten for utsatte grupper i tillegg til at de blant annet skal gi undervisning og opplæring. Hva brannvesenet selv mener de skal bidra med kan du lese mer om på nettsidene til Skafor.

Kaffeprat om bekymringsmeldinger

Uken etter holdt Skafor en av sine etter hvert mange kaffeprater på Teams – denne gang med tema bekymringsmeldinger og blant annet innlegg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om deres pågående veiledningsarbeid.

Ca. 100 deltakere fra brannvesen, helse, eiendom og andre kommunale tjenester deltok digitalt.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å motta invitasjon til neste kaffeprat på nyåret.

Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med alle våre eksisterende og nye kontakter i året som kommer!

Skadeforebyggende forum har landets foreløpige to eneste nasjonale pådrivere for brannsikkerhet på laget. De jobber for at brannvesen og den kommunale helsetjenesten skal samarbeide bedre for å forebygge brann hos de som er ekstra utsatt.