Årsrapport 2020 | Samarbeid for økt brannsikkerhet

Det første prosjektåret til nasjonale pådrivere for brannsikkerhet er fullført. I denne årsrapporten har vi oppsummert hva vi har lært, hva vi har gjort og hvem vi har samarbeidet med i 2019-2020.