Det blir elektronisk årsmøte også i 2021

Vårblomst

Vi får ikke mulighet til å samles til konferanse og årsmøte i år heller. Vi fikk positive tilbakemeldinger på fjorårets løsning og velger derfor å bruke samme modell også for årets møte. 

Vi håper at medlemmene våre vil gå igjennom dokumentene og returnere  svarskjemaet innen kl. 16.00, fredag 23. april 2021. 

Koronaåret 2020

Virksomheten i 2020 fulgte opprinnelige planer så langt det var mulig, men mange planlagte aktiviteter og møter ble utsatt eller gjennomført i andre former enn planlagt. Dette gjenspeiles også i regnskapet fo 2020, og vi har overført prosjektmidler fra i fjor til i år for å kunne gjennomføre aktiviteter vi har flyttet fram i tid.

Vi ser framover

I høst håper vi å kunne gjenoppta våre vanlige møteplaner med tema- og nettverksmøter, og samtidig vil vi videreføre nye digitale møteplasser. Seniorsikker, brannsikkerhet og drukningsforebygging vil stå sentralt i år.  Mål- og tiltaksplanen og budsjettforslaget setter rammene for virksomheten i 2021.

Samarbeid

Styret skal representere ulike sektorer og fagmiljøer. Med representanter fra kommuner, forskning, forsikring, trafikksikkerhet, brannforebygging og sjøsikkerhet kan vi sikre god kontakt til mange ulike sektorer.

Elektronisk årsmøte

Vi ber dere om å ta stilling til alle de saker som skal behandles av årsmøtet. Årsberetning, regnskap, mål- og tiltaksplan og budsjett er behandlet og godkjent i styremøte 19. mars 2021, og legges fram for årsmøtet med styrets anbefaling. Du finner dokumentene samt revisjonsberetning og valgkomiteens forslag nedenfor.

Regnskapet er utarbeidet av vårt regnskapsbyrå HK Regnskap og revidert av statsautorisert revisor Ronny Breivik I EY, Ernst & Young revisorer.

Valgkomiteen har tre medlemmer; Solveig Rostøl Bakken, mangeårig tidligere styremedlem i Skafor, Hildegunn Bjerke i Finans Norge og Tori Grytli i Trygg Trafikk. De representerer ulike deler av det skadeforebyggende arbeidet og har god innsikt i fagfeltet. De legger fram sitt forslag til nytt styre basert på samtaler med nåværende styremedlemmer og kontakter i fagfeltet.  Styret består av leder, nestleder og 4 øvrige medlemmer, samt tre varamedlemmer. Disse skal samlet representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet. Styret velger selv nestleder.

 

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på eller om du har spørsmål til dokumentene, e-post post@skafor.org eller telefon til daglig leder Eva J. Vaagland, 93 03 93 12.

Årsmøtedokumenter

Årsberetning for 2020

Årsregnskap for 2020

Revisjonsberetning

Mål- og tiltaksplan 2021-2022

Budsjettforslag for 2021

Valgkomiteens-innstilling-2021

Gjennom å fylle ut svarskjemaet hjelper du oss å gjennomføre årsmøtet.  Hver medlemsorganisasjon har en stemme.   

Hvis du får problemer med svarskjemaet kan du sende oss tilbakemelding på vanlig e-post til post@skafor.org, merk mailen "Elektronisk årsmøte - tilbakemelding". 

 Takk for at du hjelper oss å gjennomføre et elektronisk årsmøte!