Det blir elektronisk årsmøte også i 2021

Vårblomst

Vi får ikke mulighet til å samles til konferanse og årsmøte i vår. Etter erfaringene ifjor vil vi gjennomføre årsmøtet elektronisk også i 2021. Saksdokumenter og svarskjema vil bli lagt i midten på april.

Vi fikk positive tilbakemeldinger på at den ordning vi hadde ifjor fungerte godt. Vi vil derfor bruke samme modell for årets møte.

Uke 15 vil vi legge ut saksdokumenter, revisjonsberetning og valgkomiteens sammen med et svarskjema. Frist for å sende inn svarskjemaet er 22. april.