Velkommen til elektronisk årsmøte

Bilde av tomt møtebord og tekst invitasjon til elektronisk møte

Vi får ikke mulighet til å gjennomføre årsmøtet som planlagt. Derfor inviterer vi medlemmer til et elektronisk årsmøte. Saksdokumenter og svarskjema er lagt ut på denne siden, med svarfrist 27. april.

Vi håper at våre medlemmer tar seg tid til å gå igjennom dokumentene og gi oss elektronisk tilbakemelding på svarskjemaet, innen kl 15.00, mandag 27. april 2020.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på eller om du har spørsmål til dokumentene, på mail til post@skafor.org eller pr telefon til daglig leder Eva J. Vaagland, 93 03 93 12.

Vi ber dere om å ta stilling til alle de saker vi normalt behandler på årsmøtet.

Årsberetning, regnskap, mål- og tiltaksplan og budsjett er behandlet og godkjent i styremøte 26. februar 2020, og legges fram for årsmøtet med styrets anbefaling. Du finner dokumentene samt revisjonsberetning og valgkomiteens forslag nedenfor.

Årsmøtedokumenter:

Styrets årsberetning for 2019 
Årsregnskap for 2019
Revisjonsbereting
Mål- og tiltaksplan 2020-2021
Forslag til budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling 

 

Gjennom å fylle ut svarskjemaet hjelper du oss å gjennomføre årsmøtet 2020. Vi vil da kunne vise til at din organisasjon har godkjent de aktuelle dokumentene. 

Vi vil gå igjennom de innsendte skjemaene og sikre at hvert medlem kun har en stemme. 

Hvis du får problemer med svarskjemaet kan du sende oss tilbakemelding på vanlig e-post til post@skafor.org, merk mailen "Elektronisk årsmøte - tilbakemelding". 

 

Takk for hjelpen!