Vannglede i Bærum

Trening - kast med redningsline

En strålende men litt kjølig augustdag samles kroppsøvingslærere fra alle Bærums ungdomsskoler på Sjøholmen.  Dagen var satt av til vannkompetanse, svømmeopplæring og livberging. Teori og praksis. Bærum kommune er så heldig at de har et eget senter for vannopplæring. Her tilbys til vanlig elever opplevelser i fjæra, i kano og i seilbåt. Sikkerhet og mestring står i fokus. 

Vannglede i Bærumskolene

Skolesjef Siv Herikstad ønsket velkommen og ga et personlig vitnebyrd om betydningen av sikkerhet ved vann. Hun mistet sin bror i drukning når hun var 10 år, og er nå opptatt av at alle barn som vokser opp i Bærum skal få mulighet til å bli trygge i vann, lære seg svømme og tenke sikkerhet.

Hun understreket at vannkompetanse må utvikles i et samarbeid mellom hjem og skole. Det burde være like naturlig for foreldre å være sammen med barna i vannet som å lese på sengekanten.

Vannkompetanse skal bygges med glede

Borgar Næss har arbeidet med svømmeundervisning i Verdal kommune i mange år. Han så behov for et verktøy som kunne sette flere lærere i stand til å jobbe med vannkompetanse. Med støtte fra bl. a. Innovasjon Norge ble appen Actioswim realisert.

-Lek i vann er naturlig. Vi voksne må bli flinkere til å bygge på barnas glede og nysgjerrighet. Små barn blir tryggere i vann hvis de får lov til å leke i fjæra. Øving gjør mester, sier Borgar Næss.

Appen med undervisningsfilmer er et nyttig hjelpemiddel for alle som skal undervise i svømmeopplæring, og alle foreldre som vil forene lek og læring.  Her får man tilgang til en rekke filmer som konkret, enkelt og trinnvis tar opp basferdigheter, lek i vann, flyting, dykking, svømming etc. Appen er tilgjengelig for alle lærere i Bærum, men også for alle andre. Du finner den der du kjøper apper. Actioswim Pro finnes på flere språk og koster kr 99.  

-Det er mye læring for pengene, mener Eva Vaagland i Skadeforebyggende forum.

«Etterpåkunnskap i forkant = kompetanse»

Egil Gjølme fra NTNU tok opp water competence og de krav som stilles i den nye læreplanen i kroppsøving. Fra høsten 2020 er det kompetansekrav allerede i 2. klasse, og det er spesifiserte krav gjennom hele grunnskolen, bl. a skal elevene kunne flyte i vannet, svømme på mage og rygg, lære seg å vurdere risiko og sikkerhet og øve på selvberging utendørs.

Instruksjoner på lann.jpg

Etter formiddagens teoriøkter var det praktiske øvelser, kasting av redningsline, bruk av livbøye, søk etter person i vann m.m. Dette er ferdigheter de også skal formidle videre til egne elever. 

Se til Bærum

Skafor håper at mange kommuner velger å gjøre som Bærum og legge til rette for å møte læreplanens nye krav. Bærum er et trygt lokalsamfunn og har lagt inn drukningsforebygging som et satsningsområde i kommunens trygghetsarbeid.

 

NRK Distriktsnyheter Oslo og Viken var på plass og laget reportasje fra dagenSe innslaget.  

 

Trygg på, i og ved vann

Mange flytevester i ulike farger henger tett i tett på et klesstativ.

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd. Skafor arrangerer møter og seminarer...