Se opp for fredag 13. igjen!

Kalender med fredag13.

Novembermørkeret har lagt seg over landet, korona herjer og nå kommer også fredag 13. Vi bruker mer tid hjemme og mange bruker mer tid enn vanlig på å rydde kjeller og loft, skuffer og skap. Men hvorfor ikke sette av litt tid til en risikoryddingsdag?  

Bruk ulykkesdagen til å rydde vekk risiko.

Nå er den her igjen, ulykkesdagen fredag den trettende. Det vil nok skje ulykker og skader også denne dagen, men neppe flere enn på andre dager. Det skjer ikke flere ulykker på fredag 13. enn på andre dager. Det er en myte! Derimot skjer det mange ulykker hver dag. Og gjennomsnittlig oppsøker ca. 1600 mennesker lege på grunn av skade – daglig!

Hjemmet er farligst

Det man sier om at de fleste ulykker skjer i hjemmet er dessverre ingen myte. Rundt en tredjedel av alle de 600 000 personskader som årlig fører til legebesøk skjer i hjemmet og dets nærhet. Fallskader er særlig hyppige, spesielt blant små barn og godt voksne.

Folkehelseinstituttet sin rapport «Skadebildet 2019» slår fast at hjemmeulykker øker kraftig med alder, og særlig blant kvinner.

For eldre dreier skadeforebygging seg mye om å unngå snublefeller, bedre belysningen og få hjelp til å f.eks. skifte lyspærer. Og så er det selvfølgelig viktig å holde seg i aktivitet, sier Eva J. Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum. 

De minste er også utsatt. Små barn er nysgjerrige og forstår ikke konsekvenser. De skader seg i fall og ved skolding.

Husk å sette opp grind i trapper, ekstra sikring på vinduer der barn kan komme til og unngå at de små får tak i varme væsker, er rådene fra Vaagland.

Når dagene blir mørkere og kaldere er det hyggelig å bruke stearinlys og fyre på peisen.  Det gir varme, ro og god atmosfære.

Pass alltid godt på levende lys og åpen ild. Bruker du peis, skal du ha gnistsgaller foran peisen og gnistskydd på gulvet, minner Vaagland.

Risikoryddingsdagen

Fredag 13. inntreffer en til tre ganger hvert år.  Skafor vil slå et slag for risikorydding – altså det å ta en liten sikkerhetssjekk i hjemmet disse spesielle fredager.

For de fleste ulykker kan faktisk forebygges, ofte med svært enkle midler. All risiko kan aldri elimineres, fastslår Vaagland, men mye kan fjernes eller reduseres til et håndterbart nivå. Fredag 13. er en ypperlig forebyggingsdag.

Skafors 10 tips til en tryggere hverdag

  1. Sjekk at røykvarslerne dine fungerer, hvis ikke bytt batterier. Husk at det er lovpålagt med en i hver etasje, og at de skal kunne høres i alle soverom. Og det er like viktig på hytta!
  2. Sjekk at brannslukningsapparatet ditt er i orden. Snu det opp ned for å høre at pulveret sildrer, se til at sikkerhetssplinten sitter på plass og at pilen på trykkindikatoren står på grønt.
  3. Gå gjennom rømningsveier, og sjekk at de er fri for hindringer. Avhold gjerne brannøvelser, og avtal en møteplass utenfor boligen. 
  4. Komfyren er hjemmets største brannkilde. Installer en FG-godkjent komfyrvakt om du ikke har det.
  5. Vask filteret i kjøkkenvifta. Mye fett er både brannfarlig og kan redusere effekten av vifta.
  6. Se til at medisiner, vaskemidler og annet giftig oppbevares slik at barn ikke får tak i det.
  7. Sjekk temperaturen på varmtvannet for å unngå skoldningsskader, og sikre at vannkokeren og kaffemaskinen står langt inn på kjøkkenbenken, slik at ikke barnefingrene når fram.
  8. Har du sklisikring under tepper og matter? Har du andre åpenbare snublefeller rundt i hjemmet? Løse ledninger, høye terskler, dårlig belysning i trappa?
  9. Mange lysdekorasjoner bruker strøm, andre batteri.  Også mange barneleker inneholder batterier. Sjekk at ledninger og batterier er i orden. Det du vil kvitte deg med skal leveres til  el-innsamling.  
  10. Er du skodd for vinteren? Strøsand, brodder og refleks gjør hverdagen tryggere.