Forebyggende sommerhilsen i Gran og Lunner

Koronakrisen har gjort at mange som allerede var ekstra utsatt for brann, nå har mistet en del beskyttende tiltak. Lunner - Gran brann og redning ønsket derfor å gjøre noe hyggelig og brannforebyggende for denne gruppen. Løsningen ble et sommerbrev med noen gode tips til hvordan forebygge brann.

Brannstasjonen har vært stengt i lengre tid, og nødvendige besøk hos personer i risikoutsatte grupper er utsatt. Brannvesenet er bekymret for de personene som de vet er mer utsatt for skader og brann. Særlig fordi flere av dem har mindre besøk, og 25% ikke har god nok brannsikkerhet i hjemmet.

Lunner-Gran brann og redning har en egen gruppe «Trygt hjem for alle» som jobber målrettet mot sårbare grupper. Det gjøres blant annet ved bruk av informasjonsmøter, undervisning, brannsikkerhetssjekk ved hjemmebesøk og oppfølging av bekymringsmeldinger og tilsyn.

Bjørg Lomsdalen Næss er prosjektleder for «Trygt hjem for alle» og kan fortelle at tilsyn, hjemmebesøk og informasjonsmøter for innbyggere, lag og foreninger dessverre er satt på vent pga. koronakrisen. Likevel forsøker de å følge opp med informasjon på andre måter, som ved et sommerbrev og via telefon.

Sommerkampanjen

Brevet sendes ut til alle hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester i Lunner og Gran kommuner. I tillegg sendes brevet til lokalavisen, lokalradio og legges ut fysisk på sykehjem, omsorgssentre o.l.

Alle de involverte har delt saker om dette i sine kanaler på sosiale medier, og på sine respektive nettsider. Der oppfordrer de pårørende til å bry seg litt ekstra. «Trygt hjem for alle»-gruppa er avhengig av godt samarbeid med beboere og pårørende for å få på plass enkle tiltak hos flere og bidra til økt bevissthet.

Økt innsats mot sårbare grupper

Sammen planlegger nå brann og helse for å styrke innsatsen mot sårbare grupper. Feierne planlegger for risikobasert tilsyn og feiing, dvs. at sårbare grupper og personer blir prioritert fremover når besøk blir lov igjen.

Det vil også bli flere besøk i omsorgsboliger, og beboere som har hatt brannutvikling vil bli fulgt ekstra opp.

Ved store avvik på brannsikkerhetssjekkene (som gjennomføres av helsetjenestene) vil beboere og pårørende følges opp direkte på telefon. Tilbakemeldingene fra de som kontaktes er utelukkende positive. De setter pris på en påminnelse om å holde sikkerhetsutstyret i orden.

Samarbeid og målrettet forebygging

- Trygghet i forhold til risiko for brann er en del av helsehjelpen, forteller Lomsdalen Næss. - Samarbeid innad i kommunene, med frivillige, pårørende og beboere er helt avgjørende for at vi sammen skal lykkes med å gjøre det tryggere for flere, fortsetter hun.

I fremtiden er det spådd en stor økning av sårbare/utsatte mennesker som bor lengre hjemme enn tidligere. I Lunner og Gran kommuner ser de verdien av å samarbeide og å jobbe målrettet med forebygging.

- Kun flaks har forhindret omkomne her i bygda. I kommunene rundt oss har altfor mange omkommet og blitt skadet i brann, konstaterer brannsjef Sturla Bråten.

 

Hovedbilde: Bjørg Lomsdalen er ansatt som fast prosjektleder i Lunner-Gran brann og redning. Her er hun sammen med leder for forebyggende Rune Kyllenstjerna (t.v) og Harald Unnli Mathisen. Foto: Lunner-Gran brann og redning

Prosjekt Samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper

Skadeforebyggende forum har landets foreløpige to eneste nasjonale pådrivere for brannsikkerhet på laget. De jobber for at brannvesen og den kommunale helsetjenesten skal samarbeide bedre for å forebygge brann hos de som er ekstra utsatt.

Les mer om prosjektet.

Sommerhilsen 2020

Sommerhilsen med tips til et «Trygt hjem for alle» i Lunner og Gran kommuner.