45 personer mistet livet i drukning første halvår

Antallet drukningsdøde har i mange år vært høyere i Norge enn i våre nordiske naboland. Vi har en jobb å gjøre. Innenfor trafikksikkerhetsarbeidet ble det vedtatt en nullvisjon allerede i 2002.  I dag er Norge et av verdens mest trafikksikre land. Kan vi lære av dette og få til en nasjonal satsning på drukningsforebygging?

Båt i vann

De fleste drukningsulykker skjer ved fall fra land, ved badning og ved bruk av fritidsbåt. I år er det flere enn vanlig som bruker ferien i eget land. Det vil bety flere båter på sjøen, flere badegjester på strendene, flere på tur langs fjordene – og dessverre må vi regne med at det også vil skje flere ulykker.

Nullvisjon

Vårt drukningsforebyggende råd samler organisasjoner som arbeider med sikkerhet på, i og ved vann. Rådet oppfordrer alle kommuner til å sette drukning på dagsorden, kartlegge hvor ulykker skjer lokalt, se over eksisterende forebyggende tiltak og redningsutstyr og drøfte hva som skal til for å ytterligere redusere risikoen for drukning. I fjor sommer inviterte rådet til en nasjonal kampanje og oppfordret norske kommuner til å bli nullvisjonskommuner når det gjelder drukning.

Vi vet at mange kommuner har tatt tak i temaet, og er gått igang med arbeidet. De har gått ut med informasjon, etablert lokale ressursgrupper, gått trygghetsvandringer lands kysten for å se at redningsutstyr er på plass og de har  inviterer båtklubber og lokale foreninger til å være med på laget. En del planlagte forebyggingstiltak ble dessverre avlyst på grunn av Covid-19 situasjonen våren 2020. Desto viktigere er det å gjøre hva en kan resten av sommeren. Her gir vi noen eksempler på spørsmål kommunen bør vurdere, og tiltak som kan være aktuelle.

Sikkerhet og forebyggende tiltak på strender og badeplasser

• Finnes det livbøyer?

• Er det behov for badevakter og livreddere?

• Er det satt opp fareskilt der vannet er for grunt for å stupe, eller der strømmen er sterk?

• Finnes det skilt med stedinformasjon slik at man enkelt kan gi korrekt informasjon til redningstjenesten hvis man trenger dem?

Sikker ferdsel i bymiljøer med sjøfront

• Finnes det leidere med jevne mellomrom slik at man kan ta seg opp hvis man faller i vannet, og er leiderne synlige fra land?

• Er leiderne malt i en farge som gjør dem lett synlige fra vannet?

• Finnes det livbøyer, redningshaker, stedsmerking?

• Er leidere og redningsutstyr synlig i mørket?

fiske.JPG

Fisketurisme

• Er det populært med båtutleie i kommunen?

• Blir det gitt det informasjon om vær- og strøm- forhold også på andre språk?

• Blir turistene gitt grunnleggende opplæring om redning og varsling dersom uhellet skulle være ute?

Svømmeopplæring

• Har kommunen tilbud om svømmekurs for ulike målgrupper?

• Tilbyr kommunen opplæring i risiko-vurdering, selvberging, livredning og førstehjelp?

• Finnes det mulighet for opplæring i utesvømming og redning i kaldt vann?

Alkohol og rus

• Alkohol og rus er ofte en medvirkende årsak til drukning. Er det redningsutstyr og leidere der utesteder med alkoholservering ligger nær sjøen?

• Er det satt opp sperrer, gjerder og liknende for å unngå at ruspåvirkete folk faller i vannet – og klarer man å ta seg opp hvis ulykken er ute?

• Forebygging kan gjøres på mange måter. Tilgang til toaletter kan hindre berusede personer fra å oppsøke kaikanten for å urinere. Personalet på utesteder kan tilbys førstehjelp-kurs. Tenk kreativt og forebyggende!

solnedgang.JPG

Redningsselskapets nasjonale drukningsstatistikk gir kunnskap om hvem som drukner når, hvor og hvordan de drukner, se www.redningsselskapet.no/drukning/

Samarbeid må til 

Vi oppfordrer kommuner til å samarbeide med lokale krefter; båt-og velforeninger, næringsliv/utelivsnæring, fiskeklubber, reiseliv og campingplasser, eldreråd, skoler, idrettslag og frivillige organisasjoner m. fl. om en nullvisjon for sin kommune. Politi- og brannvesen bør også involveres. Samarbeid har gitt sukksess innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. 

Vi oppfordrer også kommunen til å bruke sosiale medier, lokalaviser og  og egne kommunikasjonsflater til å nå ut med informasjon om drukningsforebygging.

Hvis vi får mange nok til å gjøre noe – kommer vi nærmere målsettingen om at ingen skal drukne. Vi har ingen å miste!

 

 

Brosjyre om vannsikkerhet

Liste med vannvettregler

Her finner du bl.a.  vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.

Trygg på, i og ved vann

Mange flytevester i ulike farger henger tett i tett på et klesstativ.

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd. Skafor arrangerer møter og seminarer...