Skafor under korona - slik jobber vi nå

Bilde av en dataskjerm hvor man ser fire personer som har et digitalt møte sammen.

Koronaviruset og pålegg om hjemmekontor har også satt sitt preg på arbeidshverdagen i Skadeforebyggende forum. Heldigvis har vi gode muligheter for å jobbe digitalt og vi har funnet meningsfulle arbeidsoppgaver å ta tak i.

Våren er vanligvis fylt opp med konferanser og seminarer. Vi har vår egen årskonferanse med påfølgende årsmøte, og så har vi nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn. Ellers deltar vi også på andres arrangementer med innlegg, stand eller for å lære mer selv.

I år har ting blitt annerledes. Årsmøtet ble for første gang holdt digitalt – og det ble svært vellykket. Vi fikk sendt ut relevante dokumenter og «deltagerne» svarte via et nettskjema.

Årskonferansen og nettverksmøtet er utsatt til 2021, og andre arrangementer vi gledet oss til å besøke har enten blitt avlyst eller utsatt.

Med færre steder å være har vi fått frigjort masse arbeidstid. Vi arbeider mer langsiktig og legger planer for hva vi skal drive med når restriksjonene opphører.

Her jobbes det bl.a. med å friske opp nettsidene, lage nye skjemaer og materiell, gode planer for kommunikasjon og arbeidet videre inn mot sommeren og høsten 2020.

Kampanje på Facebook

Etter at landet stengte 12. mars, forsto også vi at helsevesenet ikke trengte «unødvendige» besøk fra folk som skader seg i hjemmeulykker - som er fullt mulige å forebygge. Derfor har vi hatt ekstra fokus på nettopp dette den siste måneden.

På facebooksiden vår «Risikorydding» har vi kjørt en kampanje med små filmsnutter som skal minne folk på vanlige skader som lett kan skje i hjemmet, og at de like lett kan forebygges. Med taglinen «Avlast helsevesenet, unngå skader i hjemmet!» håper vi å motivere folk til å en ekstra sikkerhetssjekk i hjemmet.

Se filmene på vimeo-siden vår.

Digitalt samarbeid om brann

Skafors nasjonale pådrivere for brannsikkerhet jobber vanligvis tett med brannvesen og kommuner i hele landet for å motivere til økt samarbeid mellom brann og helse. Reiser og fysiske møter har ikke vært mulig den siste tiden, men mange stiller opp på nettmøter.

De har også utviklet et spørreskjema for å undersøke hvordan samarbeid om brann gjøres i de ulike kommuner, hva de ser på som utfordringer og hvordan de tenker det kan gjøres bedre. Dette danner grunnlaget for videre arbeid når man igjen kan reise og møtes flere personer.

Hva gjør våre venner i Europa nå?

Ettersom resten av Europa også er stengt ned i større eller mindre grad har planlagte møter og studiebesøk blitt avlyst.

Som en av organisasjonene i styret for EuroSafe deltar vi i planleggingen av neste års European Safety-konferanse. Planleggingsmøtet som skulle holdes i Wien ble erstattet av digitale møter, men forberedelsene til konferansen er i full gang. "Safety in a digitalized world. How smart will injury prevention get?" 7. - 8. oktober 2021, vil bli en viktig møteplass for alle som er interessert i hjem- og fritidsulykker og produktsikkerhet.

WHO holder annet hvert år konferanse om Injury Prevention and Safety Promotion. Daglig leder Eva Vaagland har deltatt i arbeidet med å plukke ut abstracts som skal presenteres på konferansen i Adelaide, Australia, 8. – 1. november i år.

Tomme veier er fristende for råkjørere

Flere land i Europa rapporterer om problemer med råkjøring denne våren. Med færre biler på veiene og færre kontroller enn vanlig, er trafikksikkerhetsmiljøer i bl. a. England og Østerrike bekymret for utviklingen.

Her i Norge minner Statens Vegvesen om at tilsynelatende tomme veier også krever oppmerksomhet. Med svært lite trafikk på ellers godt trafikkerte strekninger, er det nå kun fartsgrensene som setter grenser for hastigheten, og ikke øvrig trafikk.