Skafor er med på laget

Samarbeid før det brenner!

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har bygget et sterkt lag som står bak deres nye webinarserie om brannsikkerhet for norske kommuner. De har invitert Skafor, NFBL og KLP Skadeforsikring til samarbeid. Webinarene belyser de viktigste problemstillingene, og skisserer råd om beste praksis innen brannforebyggende arbeid.

 

Målet med webinarserien er både å fokusere på praktiske aspekter rundt hva som forårsaker branner, hva man kan gjøre med dette og hvem som må samarbeide for at man skal få til bedre brannsikkerhet.

Temaet for disse seminarene er helt i tråd med profilen for Skafors prosjekt "Samarbeid for økt brannsikkerhet" og  våra nasjonale pådrivere ser dette som en viktig mulighet for å nå ut med kunnskap, og til å knytte kontakter med norske kommuner. 

Ler mer om seminarserien i Brennaktuelt.no.