Vi får hjelp av Prospera til å videreutvikle Trygghetspatruljen

En gjeng mennesker står oppstilt i en trapp. Dette er de som er med i teamet som skal jobbe med Trygghetspatruljen.

Prospera er en gjeng frivillige konsulenter med høy utdannelse og bred arbeidserfaring. Denne våren skal de hjelpe Skafor og bydel Alna med å videreutvikle Trygghetspatruljen.

Trygghetspatruljen er et tiltak for å skape trygghet for eldre innbyggere. En patrulje bestående av to pensjonister besøker eldre i sitt nærområde og gir råd og veiledning om enkle grep som gir en tryggere hverdag.

Med seg har de «Tryggsekken» med sjekklister for god sikkerhet hjemme og eksempler på smarte hjelpemidler. Det kan handle om enkle grep som å teipe tepper for å unngå fall, installere komfyrvakt og skifte batterier i røykvarsler.

Behov for enkel hjelp

Trygghetspatruljen er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Alna og Skadeforebyggende Forum. Den ble testet ut første gang ved seniorsenteret på Haugerud i bydel Alna i 2018.

Bakgrunnen for patruljen var at man hadde sett et behov for å snakke om og vise de enkle grepene og smarte produktene som finnes for å trygge hjemmet. I tillegg var det et behov for å hjelpe de som ikke selv klarte å gjøre de enkle grepene eller hadde pårørende til å hjelpe dem.

Ønsker flere inn i frivillig arbeid

Denne våren skal Prospera hjelpe ulike organisasjoner, som alle har et ønske om å få flere godt voksne inn i frivillig arbeid. Her spiller også Trygghetspatruljen en rolle. Det er ønskelig at prosjektet skal skape enda bedre frivillighetsopplevelser for de frivillige i patruljen.

Prospera-teamet skal kartlegge frivillighetsreisen fra et brukersentrert perspektiv. Teamet skal ha fokus på hvordan de viktigste interaksjonspunktene mellom organisasjonen og de frivillige kan utvikles.

Prospera

Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. De hjelper sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner med prosjekter innenfor juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching.

Vi i Skafor håper at arbeidet kan resultere i en tydelig plan for hvordan Trygghetspatruljen kan implementeres i en kommune. Og at vi videre kan spre ideen til andre steder i landet.

 

Bilde f.v.: Eva Vaagland, daglig leder i Skafor, Maria Hård af Segerstad, konsulent i Prospera, Julie Louise Johnsen, konsulent i Prospera, Andreas Bergli Sætre, konsulent i Prospera, Gaute Kokkvoll, konsulent i Prospera, Hanne Isaksen, spesialrådgiver i bydel Alna, Tina Hveem Vislie, kommunikasjons- og fagrådgiver i Skafor, Jarle Nerland, prosjektleder i Prospera, Ole Thomas Tørresen, konsulent i Prospera.