Fallbarometeret er på plass

Fallbarometer-nettside

Fallulykker er en folkehelseutfordring som fortjener mer oppmerksomhet. Vårt fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges. Fallbarometeret er en del av vår nye satsning, «Seniorsikker». Det handler bl. a. om fall og brannforebygging og trygge boliger. Forebygging handler ikke først og fremst om penger, men om helse og livskvalitet.

Med nyhetsbrevet for desember,der vi presenterer Fallbarometeret, ønsker vi Godt nytt år og oppfordrer samtidig alle til å tenke brannforebygging i desember. Gjør en sjekk i egen bolig og på hytta – og hjelp de rundt deg som kan trenge hjelp med å sjekke røykvarslere, rømningsveier og brannslukkingsapparater.

Med prosjekt Samarbeid om brann er vi i dialog med kommuner over hele landet for å finne gode samarbeidsmodeller for å styrke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. Erfaringsdeling er en viktig del av prosjektet og på nettsidene kan du finne eksmepler fra hele landet. 

Vi takker for godt samarbeid i året som har gått og ønsker alle en trygg nyttårsfering og et Godt nytt år! 

Nyhetsbrev-des2020.JPG

Fallbarometer

Her kan du se hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges. Forebygging av hoftebrudd handler ikke først og fremst om penger, men om helse og livskvalitet. Fallulykker kan forebygges.