Årsmelding 2019-20

I Årsmeldingen 2019-20 gir vi et bilde av organisasjonen, virksomheten og aktuelle prosjekter. Vi presenterer den nye strategien «Mer kunnskap, mer samarbeid – færre skader», speiler bredden i virksomheten, presenterer mottakerne av vårt masterstipend, programmet fra våre konferanser m.m.